Výsledky vyhľadávania

 1. NAVRÁTIL, Jiří. GDPR pro praxi. Recenze: Bohumír Štědroň, Jan Matejka. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 339 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-689-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ŠTĚDROŇ, Bohumír et al. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 275 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. ŠTĚDROŇ, Bohumír - POTŮČEK, Martin - PROROK, Vladimír. Politika a politický marketing. Praha : C. H. Beck, 2013. xvi, 255 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-448-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ŠTĚDROŇ, Bohumír et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha : C. H. Beck, 2012. xxii, 197 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-174-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠTĚDROŇ, Bohumír - ŠTĚDROŇ, Jakub. Politický marketing a technologie. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 226-235.
  článok

  článok

 6. ŠTĚDROŇ, Bohumír - HALÍŘOVÁ, Jana. Marketingmanagement v politice. In Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-87314-12-8, s. 458-463.
  článok

  článok

 7. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Jak dál v ochraně osobních údajů. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2007. ISSN 0026-8720, Únor 2007, roč. 42, č. 2, s. 16-17.
  článok

  článok

 8. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Manažerské řízení a informační technologie. Praha : GRADA, 2007. 155 s. ISBN 978-80-247-2052-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Nový segment trhu: ochrana osobních údajů. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. ISSN 1212-3951, 2006, roč. 9, č. 4, s. 93-98.
  článok

  článok