Výsledky vyhľadávania

  1. KOLLÁR, Vojtech - BROKEŠ, Peter. Environmentálny manažment. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 327 s. Nová ekonómia. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-89085-37-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - CHAJDIAK, Jozef. Štatistika : vzdelávací modul. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 46 s. ISBN 80-225-1832-8.
  3. DARBEY, Linda et al. MODILE-EUROCARCO - Modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov pre európsku mobilitu : modul 1-11. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 76 s. Leonardo da Vinci. ISBN 80-225-1831-X.
  4. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta - KOLLÁR, Vojtech. Marketing v kariérovom poradenstve : vzdelávací modul. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 76 s. ISBN 80-225-1834-4.
  5. RUIZ, Jean Michel et al. Management d'entreprise : module 2. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 98 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1923-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. SLÁVIK, Štefan et al. Management integre des petites et moyennes entreprises : module 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 88 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1922-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Communication et psychologie du travail : module 4. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 48 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1925-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. KOLLÁR, Vojtech et al. Petites et moyennes entreprises et l'environnement : module 3. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 111 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1924-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. ZÁVODNÝ, Peter - RUIZ, Jean Michel - BALDIT, Patrick. Systemes d'information : module 5. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 70 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226 Regionálny rozvoj dištančným vzdelávaním manažérov malých a stredných podnikov (REDILEM) 2000-2006. ISBN 80-225-1926-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. SLÁVIK, Štefan et al. Integrovaný manažment : modul 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 140 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1893-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]