Výsledky vyhľadávania

  1. KOLLÁR, Vojtech - BROKEŠ, Peter. Environmentálny manažment. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 327 s. Nová ekonómia. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-89085-37-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. SLÁVIK, Štefan et al. Integrovaný manažment : modul 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 140 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1893-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. RUIZ, Jean Michel et al. Integrated management : module 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 116 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1894-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  4. KOLLÁR, Vojtech - RUIZ, Jean Michel - BROKEŠ, Peter. Malé a stredné podnikanie a životné prostredie : modul 3. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 118 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226 Regionálny rozvoj dištančným vzdelávaním manažérov malých a stredných podnikov (REDILEM) 2000-2006. ISBN 80-225-1897-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  5. BROKEŠ, Peter et al. Small and medium enterprises and the environment : module 3. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 76 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1898-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  6. WILHALM, Ivo et al. Podnikový manažment : modul 2. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 98 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226 Regionálny rozvoj dištančným vzdelávaním manažérov malých a stredných podnikov (REDILEM) 2000-2006. ISBN 80-225-1895-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. SZARKOVÁ, Miroslava - KRISTOVÁ, Gabriela - ŽÁK, František. Psychológia a komunikácia : modul 4. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 135 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1899-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  8. WILHALM, Ivo et al. Enterprise management : module 2. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 92 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1896-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  9. KRISTOVÁ, Gabriela - SZARKOVÁ, Miroslava - ŽÁK, František. Communication and labour psychology : module 4. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 136 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226 Regionálny rozvoj dištančným vzdelávaním manažérov malých a stredných podnikov (REDILEM) 2000-2006. ISBN 80-225-1900-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  10. ZÁVODNÝ, Peter - TEREK, Milan - GRELL, Michal. Informačné systémy : modul 5. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 94 s. Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP-142 226. ISBN 80-225-1901-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]