Výsledky vyhľadávania

 1. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna - GAZDA, Vladimír - JASOVSKÁ, Jana. Hidden cooperation or competition among industrial production branches: some results for the Slovak republic. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 3, s. 6-15.
  článok

  článok

 2. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rizikový a rozvojový kapitál ako špecifický finančný zdroj podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. [7,492 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/2kfVkRtnXT> ISBN 978-80-225-2821-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 3. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku). Vedecký seminár. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : Košice, 11.12.2009 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Magdaléna Freňáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2881-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SOPKO, Maroš. Finančná analýza konkrétneho podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KOPÁČ, Jozef. Analýza finančných zdrojov v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BAČA, Miloš. Metódy hodnotenia investičných projektov v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. DANKO, Dávid. Inovačná aktivita a finančné zdroje inovačných aktivít v konkrétnom podniku : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 100 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. EŠTVANÍK, Ján. Metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov v konkrétnom podniku : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 89 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. PLEŠOVSKÝ, Jozef. Majetková a finančná štruktúra vybraných podnikov financovaných rizikovým kapitálom : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ŠOLTYS, Silvester. Sieť obchodných anjelov v podmienkach Slovenskej republiky a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 94 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha