Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária - KITTOVÁ, Zuzana. Labour Market Requirements for Foreign Language Education with a Focus on Spanish. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 29-37 online. KEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 2. KITTOVÁ, Zuzana - KRIVOSUDSKÁ, Simona. EU Trade Relations Within the Context of Brexit (Focusing on EU 27 - United Kingdom Relations). In Economic and Social Development. 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020. ISSN 1849-7535, pp. 217-227 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 3. DANÍŽEKOVÁ, Liliana. Inovácie a duševné vlastníctvo v medzinárodnom obchode a podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kittová. Bratislava, 2020. 94 s.
  kniha

  kniha

 4. TISOVČÍKOVÁ, Lucia. Možnosti riešenia problémov cezhraničného podnikania na vnútornom trhu EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kittová. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - KITTOVÁ, Zuzana. Pozicija stran Vyšegradskoj gruppy vo vnešnej torgovle Slovakii. In Sovremennye tendencii i perspektivy razvitija nacionalnykh ehkonomik v uslovijakh vyzovov mirovojj pandemii : Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii = Works оf the international scientific- practical conference. - Nur-Sultan : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L.N. Gumileva, 2020. ISBN 978-601-337-395-9, s. 39-44 online. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 6. Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). Elena Kašťáková a kolektív. 1.vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 99 s. [6,93 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-225-4770-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KITTOVÁ, Zuzana. The European Union as a Major Trading Player in the Global Economy. In Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. - Herschley, USA : IGI Global, 2020. ISBN 978-17-998-1188-6. ISSN 2327-5677, pp. 45-68 online [1 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 8. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Migrácia a vývoj príjmov z remitencií vo vybraných členských krajinách Eurázijskej hospodárskej únie. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 49-60.
  článok

  článok

 9. LUPTÁKOVÁ, Anabela. Vybrané aspekty formovania eurázijskej integrácie. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 25-32. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - JUHÁS, Henrich. Vývoj zahraničného obchodu EÚ s beneficientami reformovaného Všeobecného systému preferencií EÚ. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 72-85. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok