Výsledky vyhľadávania

 1. BRNOVÁ, Miroslava - ŠTOFANOVÁ, Lucia. Medzinárodné zdanenie. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 4, s. 90-187.
  článok

  článok

 2. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 7-8, s. 13-464.
  článok

  článok

 3. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon o dani z príjmu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1335-1583, 2011, č. 6-7, s. 11-456.
  článok

  článok

 4. ŠTOFANOVÁ, Lucia. Licenčné poplatky z hľadiska medzinárodného zdaňovania. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 9, s. 284-289.
  článok

  článok

 5. ŠTOFANOVÁ, Lucia. Medzinárodná doprava z hľadiska dane z príjmov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 10, s. 312-317.
  článok

  článok

 6. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1335-1583, 2010, č. 7-8, s. 3-408.
  článok

  článok

 7. BOLGÁČ, Ján et al. Náklady v podvojnom účtovníctve : ich daňové a účtovné posúdenie : aktuálny stav: august 2010. Číslo: 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 218 s. [9,3 AH]. ISSN 1337-6918.
 8. Zákon o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1335-1583, 2007, č. 5-6, s. 7-284.
  článok

  článok