Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚN, Juraj. [Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 101-102. Recenzia na: Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : prípadové štúdie / Zuzana Roby, Katarína Procházková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3493-2.
  článok

  článok

 2. PRIADKA, Vladimír. Analýza pronikání podniku na zahraniční trh : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. CHODAS, Michal. Manažérske hry ako nástroj výcviku manažérov : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. TRGINOVÁ, Ivana. Marketingová analýza prenikania podniku na zahraničný trh : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. NAGYOVÁ, Alexandra. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. NEMČEKOVÁ, Lucia. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠEVČÍKOVÁ, Paula. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 36 s.
  kniha

  kniha

 8. NAGYOVÁ, Miriama. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. KORDOŠOVÁ, Lenka. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 37 s.
  kniha

  kniha

 10. PAULÍKOVÁ, Petra. Tesco - a place for everybody to join. Employer brand : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 88 s.
  kniha

  kniha