Výsledky vyhľadávania

 1. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Implementácia IKT do vzdelávania na NHF EU v Bratislave. In DidInfo 2015. Národná konferencia. DidInfo 2015 : recenzovaný zborník : 21. ročník národnej konferencie : [15. - 17. apríl 2015], Banská Bystrica, Slovensko. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2015. ISBN 978-80-557-0852-2, s. 189 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 2. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Elektronická prezentácia - odporúčania k tvorbe dobrej prezentácie. In DidInfo. národná konferencia. DidInfo 2014 : recenzovaný zborník z 20. ročníka národnej konferencie: Banská Bystrica, 2.- 4. apríl 2014. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2014. ISBN 978-80-557-0698-6, s. 38-44.
  článok

  článok

 3. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Informatika praktikum II : MS Excel 2007 : kurz LMS Moddle [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [123 s., 5,55 AH]. ISBN 978-80-225-3588-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Informatika praktikum I : MS Word 2010 : kurz LMS Moddle [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [48 s., 3,25 AH]. ISBN 978-80-225-3762-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. GAŠPERANOVÁ, Agneša - NOVÁK, Martin - ŠÓŠ, Ivan. IKT v práci zamestnancov v školstve : podporný študijný materiál. Bratislava : Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970663-0-7.
 6. GAŠPERANOVÁ, Agneša - NAPOLITANO, Barbara. Aplikovaná informatika na Národohospodárskej fakulte EU a požiadavky hospodárskej praxe. In DidInfo 2011 : [recenzovaný zborník] : 17. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica 2011. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2011. ISBN 978-80-557-0142-4, s. 92-97.
  článok

  článok

 7. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Analyzing big tables at spreadsheet excel. In Journal of Technology and Information Education. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2010. ISSN 1803-6805, 2010, vol. 2, no. 2, pp. 63-67 online.
  článok

  článok

 8. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Dištančné vzdelávanie na Katedre aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8, s.
  článok

  článok

 9. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0, s. [1-4]. Dostupné na : <http://www.siov.sk/sccf/Data/Prispevky/Gasperanova.doc>
  článok

  článok

 10. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Using pivot tables in spreadsheets for business modeling in Informatics education. In Virtual University : 10th international conference. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. ISBN 978-80-89316-11-3, s. [1-4].
  článok

  článok