Výsledky vyhľadávania

 1. BURIETA, Ján. Kvalita včera, dnes a zajtra. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 20-25.
  článok

  článok

 2. BURIETA, Ján. Kusy, kusy, kusy ! Stačí to? In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 3, s. 19-27. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-3-2014>
  článok

  článok

 3. BURIETA, Ján. Štandardizácia procesu tvorby cenovej ponuky. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2012. ISSN 1335-9231, 2012, roč. 20, č. 3, s.39-43. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2012-pdf/casopis-kvalita-3-2012>
  článok

  článok

 4. BURIETA, Ján. Kvalita, cena a ich vnímanie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 2, s. 44-47. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010>
  článok

  článok

 5. BURIETA, Ján. Kvalita a jej vnímanie. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 5-6, s. 76-78.
  článok

  článok

 6. BURIETA, Ján. Kvalita a jej vnímanie. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 1/2010, roč. 15, zoš. 56, s. 34-37.
  článok

  článok

 7. BURIETA, Ján. Zlepšovanie kvality. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2008. ISSN 1335-9231, 2008, roč. 16, č. 1, s. 22-25. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2008-pdf/casopis-kvalita-1-2008>
  článok

  článok

 8. BURIETA, Ján. Six Sigma: cyklus zlepšovania DMAIC. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 1/2007, roč. 12, zoš. 44, s. 22-24.
  článok

  článok