Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena et al. An Exposure of Commercial Banks in the Terms of an Impact of Government Bondholding with the Context of Its Risks and Implications. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2019, vol. 15, no. 1, pp. 173-188 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 2. EJDYS, Joanna et al. The Role of Perceived Risk and Security Level in Building Trust in E-Government Solutions. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 3, s. 220-235.
  článok

  článok

 3. BILAN, Yuriy et al. The Role of Education, Individual and Economic Factors in Entrepreneurial Initiatives: A Microeconomic Approach for the Czech Republic, Slovakia and Poland. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 4, s. 85-102.
  článok

  článok

 4. RAHMAN, Ashiqur et al. Does bank ownership affect relationship lending: a developing country perspective.
  článok

  článok

 5. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. RÓZSA, Zoltán. Význam daňovej asignácie pre neziskové organizácie 2004 – 2011. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, jún 2013, roč. 9, č. 1, s. 73-84. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191569/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_06.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠTEFKO, Róbert et al. Marketing našej súčasnosti. Recenzovali: Jaroslav Kita, Jiří Kern, Zoltán Rózsa. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013. 483 s. [24,15 AH]. ISBN 978-80-89568-99-4.
 8. RÓZSA, Zoltán. Neziskové organizácie v podmienkach Slovenskej republiky. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 1, s. 235-242.
  článok

  článok

 9. ŠTEFKO, Róbert et al. Úvod do marketingu služieb. Recenzovali: Nora Štangová, Zoltán Rózsa. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012. 106 s. [5,3 AH]. ISBN 978-80-89568-35-2.
 10. RÓZSA, Zoltán. Marketingový mix vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2012. ISSN 1338-6581, 2012, roč. 1, č. 2, s. 165-172.
  článok

  článok