Výsledky vyhľadávania

 1. ELEXOVÁ, Gabriela. Nové trendy v riadení ľudských zdrojov podniku. In Contemporary challenges in management II. : proceedings from international scientific conference : 26. november 2010 Banská Bystrica. - [Banská Bystrica] : [Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici], [2010]. ISBN 978-80-557-0145-5, s. [1-8].
  článok

  článok

 2. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-793-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ELEXOVÁ, Gabriela. Ľudský kapitál - kľúč k úspechu. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 14-18.
  článok

  článok