Výsledky vyhľadávania

 1. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. K niektorým zmenám v zákonníku práce. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 1, s. 4-8.
  článok

  článok

 2. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Zákonník práce - novela od 1. januára 2009. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 10, s. 180-182.
  článok

  článok

 3. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Flexikonto pracovného času (paragraf 252c ZP). In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 10, s. 177-179.
  článok

  článok

 4. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Platobná neschopnosť zamestnávateľa, nároky zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-060X, 2008, č. 3, s. 53-55.
  článok

  článok

 5. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Hmotná zodpovednosť zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-060X, 2008, č. 6, s. 53-57.
  článok

  článok

 6. VÁLKOVÁ, Katarína - KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Vybrané kapitoly obchodného práva so zameraním na obchodné záväzkové vzťahy. Bratislava : MERKURY, 2007. 196 s. ISBN 978-80-89143-42-9.
 7. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Ochrana zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 1, s. 20-27.
  článok

  článok

 8. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Zrážky zo mzdy a dohody o zrážkach zo mzdy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 2, s. 39-45.
  článok

  článok

 9. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Inštitút ochrannej lehoty - ochrana pre zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 4, s. 53-55.
  článok

  článok

 10. KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Vzájomné zamestnávanie medzi manželmi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 5, s. 25-27.
  článok

  článok