Výsledky vyhľadávania

 1. HEJDUKOVÁ, Pavlína - KUREKOVÁ, Lucie. Healthcare systems and peformance evaluation: comparison of performance indicators in V4 countries using models of composite indicators. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 133-146.
  článok

  článok

 2. HEJDUKOVÁ, Pavlína. Zdanění nemovitých věcí: situace v České republice a komparace s Polskem. In Business & IT : vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2015. ISSN 1805-3777, 2015, roč. 5, č. 1, s. 29-41.
  článok

  článok

 3. JARÝ, Čestmír - HEJDUKOVÁ, Pavlína. Ekonomické a politické dereminanty sociální podpory na příkladu první republiky. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2015. ISSN 1336-9105, 2015, vol. 10, no. 2, s. 32-39 online.
  článok

  článok

 4. HEJDUKOVÁ, Pavlína - KRECHOVSKÁ, Michaela. Sociálni podnik a možnosti jeho financování. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 5, s. 36-42 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190017/casopis 5- 2013 2b.pdf>
  článok

  článok

 5. HEJDUKOVÁ, Pavlína - IRCINGOVÁ, Jarmila. CAF - Moderní pojetí řízení ve veřejné správě. In DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-36-3, s. 43-46.
  článok

  článok