Výsledky vyhľadávania

 1. FERTAĽOVÁ, Mária. Energetická náročnosť ako kľúčová výzva čínskeho modelu rozvoja. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 144-152.
  článok

  článok

 2. LUKAČÍKOVÁ, Martina. Čínske komunity v štátoch EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Fertaľová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. MRVOVÁ, Veronika. Pozícia ČĽR v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Fertaľová. Bratislava, 2011. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. FERTAĽOVÁ, Mária. Čínsky hospodársky model rozvoja v procese globalizácie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2011. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. FERTAĽOVÁ, Mária. Deficit mäkkej moci v zahraničnej politike Číny. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 195-200. VEGA 1/0826/08.
  článok

  článok

 6. KRIPPEL, Andrej. Priame zahraničné investície Taiwanu v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Fertaľová. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. FERTAĽOVÁ, Mária. Čínsky model ekonomického rastu v procese hospodárskych reforiem. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. ISSN 1336-1562, 2011, roč. 9, č. 1, s. 143-155. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146727/MV2011-1.pdf>
  článok

  článok

 8. FERTAĽOVÁ, Mária. Inštitúcie transformácie v procese čínskych hospodárskych reforiem. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-0715, 2011, roč. 6, č. 1, s. 50-61. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0145601/A2011-1.pdf>
  článok

  článok

 9. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 10. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]