Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ, Tomáš - GRANČAY, Martin. Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia – a District-level Gravity-type Model 2009 – 2016. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 8, s. 811-836.
  článok

  článok

 2. MIERESOVÁ, Patricia. Ekonomické dopady liberalizácie leteckej dopravy medzi EÚ a Kanadou : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. FABIANOVÁ, Iveta. Holandská choroba a Juhoafrická republika : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. KALMANOVÁ, Eva. Test Linderovej hypotézy na príklade Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. CHOVANCOVÁ, Ivana. Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 75 s.
  kniha

  kniha

 6. KAJANOVIČOVÁ, Ľudmila. Test Heckscherovej-Ohlinovej teorémy na príklade Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. KOŠÍKOVÁ, Veronika. Komparácia zahraničného obchodu Španielska a Talianska : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. KONČEK, Boris. Analýza postavenia blízkovýchodných leteckých spoločností na svetovom leteckom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 10. POTIČNÁ, Natália. Integrácia Srbska do Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Grančay. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha