Výsledky vyhľadávania

 1. CHITAWO, Francis - SACATUCUA, Bruno - REŤKOVSKÝ, Peter. Business and education: A cocktail called future. In Connection : American Chamber of Commerce in Slovakia. - Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia, 2017. ISSN 1339-0872, 2017, vol. 23, no. 5/6, s. 20- 23.
  článok

  článok

 2. BERÁNKOVÁ, Denisa - SAPÁK, Matej - REŤKOVSKÝ, Peter. Jak se vdělávají budoucí lídři společnosti. In Perpetum : magazín pro rodiče a učitelé. - Praha : www.scio.cz, 2015, 2015, roč. 3, č. 6, s. 8-9.
  článok

  článok

 3. KURIAN, Matúš - REŤKOVSKÝ, Peter. A New generation of entrepreneural leaders rises in CEE. In AmCham Slovakia. - Bratislava : American chamber of commerce in the Slovak Republic, 2015. ISSN 339-0872, 2015, č. 11-12, s. 1-2.
  článok

  článok

 4. REŤKOVSKÝ, Peter. Je vám Slovensko malé? Exportujte. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 5, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. BARČÍKOVÁ, Dominika. Genéza kultúr vybraných krajín Latinskej Ameriky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠVECOVÁ, Barbora. Ekonomicko-politické smerovanie Brazílie ako súčasť BRIC : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. TIWAWONG, Thanakon. Interkultúrne vzdelávanie a jeho dopad na slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2012. 30 s.
  kniha

  kniha

 8. PIŠIOVÁ, Terézia. ETA a problém terorizmu v Španielsku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠATUROVÁ, Gabriela. Kultúra ako východisko pre ekonomicko-politický rozvoj krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2012. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. HAĽAMOVÁ, Dagmara. Vplyv puritánskej doktríny na rozvoj USA v 19. a 20. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Reťkovský. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha