Výsledky vyhľadávania

 1. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Hľadanie cenovej stratégie duopolistu v bimaticových hrách. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 4-11 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 2. CHOCHOLATÁ, Michaela. Úloha lineárneho programovania a programovací jazyk Python vo výučbe. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 38-45 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 3. PČOLÁR, Mário. CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 76-81 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 4. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - NGUYENOVÁ, Adriana. Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 82-87 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 5. REIFF, Marian. Vplyv pandémie COVID-19 na akciový index SDAX. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 96-100 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 6. FENDEK, Michal. Optimalizačné modely efektívnej rovnováhy ponuky a dopytu na trhu produktov sieťových odvetví. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 12-19 online.
  článok

  článok

 7. GEŽÍK, Pavel. Monitorovanie smeru pohľadu zákazníka v maloobchode ako podklad pre rozhodovanie sa predajcu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4885-4, s. 44-50 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 8. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. Zostavovateľ: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Andrea Furková, Pavel Gežík, Marián Goga... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 100 s. [6,90 AH]. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/Bratislava/Zbornik-Bratislava-2021.pdf> ISBN 978-80-225-4831-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. FAŠIANG, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Options for Analyzing Consumer Behavior in Brick-and-Mortar Stores During the Pandemic SARS-COV-2. In Marketing Identity 2021: New Changes, New Challenges. International Scientific Conference. Marketing Identity : Conference Proceedings from the International Scientific Conference. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. ISBN 978-80-572-0220-2, pp. 376-386 online. VEGA 1/0606/21, VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 10. GEŽÍK, Pavel. Monitorovanie správania sa zákazníkov a rozhodovanie sa. In Marketing Identity 2021: New Changes, New Challenges. Marketing identity : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. ISBN 978-80-572-0219-6, s. 45-51 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok