Výsledky vyhľadávania

 1. ŽELINSKÝ, Tomáš - SOROKOVÁ, Tatiana - PETRÍKOVÁ, Daniela. Economic Characteristics and Subjective Well-Being. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 3, s. 334-359.
  článok

  článok


 2. PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. On the regional convergence of income at district level in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 10, s. 918-934.
  článok

  článok


 3. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku. Recenzenti: Peter Plavčan, Eva Rievajová, Menbere Workie Tiruneh. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 229 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-259-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ŽELINSKÝ, Tomáš - MYSÍKOVÁ, Martina - VEČERNÍK, Jiří. Occupational mobility, educational mobility and integrational transmission of disadvantages in Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 3, s. 197-217.
  článok

  článok


 5. ŽELINSKÝ, Tomáš. Senzitivita kompozitného indikátora chudoby na zvolenú hranicu chudoby v krajinách Európskej únie. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 211-221.
  článok

  článok


 6. ŽELINSKÝ, Tomáš. Nekonzistentnosť časových preferencií ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 2, s. 204-222.
  článok

  článok


 7. MYSÍKOVÁ, Martina - VEČERNÍK, Jiří - ŽELINSKÝ, Tomáš. Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 555-575.
  článok

  článok


 8. PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. Regionálne aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 6, s. 778-796.
  článok

  článok


 9. ŽELINSKÝ, Tomáš. Chudoba a deprivácia na Slovensku : metodologické aspekty a empíria. Košice : Equilibria, 2014. xiii, 228 s. VEGA 1/0127/11, GAUK 520312. ISBN 978-80-8143-133-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. STANĚK, Peter - VAŠKOVÁ, Vanda. Od konfrontácie ku kooperácii – krízový manažment krajín EÚ. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 148-158.
  článok

  článok