Výsledky vyhľadávania

 1. MRÁZIKOVÁ, Janka. Krátkodobé záväzky účtovnej jednotky. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 2-3, s. 47-49.
  článok

  článok

 2. MRÁZIKOVÁ, Janka. Požiadavky na informácie prezentované v účtovnej závierke. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 5, s. 32-33.
  článok

  článok

 3. MRÁZIKOVÁ, Janka. Účtovníctvo od 1.1. 2014. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 1, s. 23-25.
  článok

  článok

 4. MRÁZIKOVÁ, Janka. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 12-13, s. 51-53.
  článok

  článok

 5. MRÁZIKOVÁ, Janka. Prehľad účtovných zásad súvisiacich s vedením účtovníctva vo verejnej správe. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 4, s. 38-40.
  článok

  článok

 6. MRÁZIKOVÁ, Janka. Modelové príklady účtovania transferov vo verejnej správe. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 6, s. 38-41.
  článok

  článok

 7. MRÁZIKOVÁ, Janka. Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob vo verejnej správe. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 6, s. 42-44.
  článok

  článok

 8. MRÁZIKOVÁ, Janka. Postupy účtovania vo verejnej správe : zúčtovacie vzťahy. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 9, s. 38-39.
  článok

  článok

 9. MRÁZIKOVÁ, Janka. Postupy účtovania vo verejnej správe : zúčtovacie vzťahy. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 9, s. 40-41.
  článok

  článok

 10. MRÁZIKOVÁ, Janka. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 5, s. 32-36.
  článok

  článok