Výsledky vyhľadávania

 1. ELEXA, Ľuboš - GUNDOVÁ, Petra. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Andrea Ondrušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 138 s. ISBN 978-80-557-1538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ELEXA, Ľuboš - HVOLKOVÁ, Lenka - KNAPKOVÁ, Miroslava. Úpadok ako potenciálny následok nevhodných inovácií. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 56-68.
  článok

  článok

 3. ELEXA, Ľuboš. Zodpovedné podnikanie v cestovnom ruchu v nezodpovednej dobe. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 1, s. 25-35.
  článok

  článok

 4. ELEXA, Ľuboš - KRAFSKÁ, Veronika. Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v SR. In Contemporary challenges in management II. : proceedings from international scientific conference : 26. november 2010 Banská Bystrica. - [Banská Bystrica] : [Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici], [2010]. ISBN 978-80-557-0145-5, s. [1-10].
  článok

  článok

 5. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-793-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Scientia Iuventa 2008. International scientific conference. Scientia Iuventa 2008 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students : Banská Bystrica, 13. jún 2008 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2008. CD-ROM. Dostupné na : <www.ef.umb.sk/crd> ISBN 978-80-8083-582-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Economic theory and practice II.. International conference. Economic theory and practice II. : proceedings of articles from international conference [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2007. CD-ROM. Acta oeconomica, no. 21. ISBN 978-80-8883-407-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Scientia Iuventa 2007. International scientific conference. Scientia Iuventa 2007 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-398-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Európske financie - teória, politika, prax. Medzinárodný vedecký seminár. Európske financie - teória, politika, prax : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Banská Bystrica, 10.11.2006 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Viktória Vargová, Ľuboš Elexa. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8083-335-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Scientia Iuventa 2006. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 1. jún 2006 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8083-338-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha