Výsledky vyhľadávania

 1. TONCSENKOVÁ, Andrea. ALM - riadenie aktív a pasív v životnom poistení : dizertačná práca. Škol. Mária Bilíková. Bratislava, 2010. 113 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. TONCSENKOVÁ, Andrea. ALM- riadenie aktív a pasív v životnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 220-223.
  článok

  článok

 3. ANDRIJKOVÁ, Agáta. Viazané extrémy a ich využitie v ekonómii : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Toncsenková. Bratislava, 2010. 35 s.
  kniha

  kniha

 4. KOLLÁRIKOVÁ, Vlasta. Zmeny poistnej zmluvy : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Toncsenková. Bratislava, 2010. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. CICÁKOVÁ, Kristína - TONCSENKOVÁ, Andrea. Použitie Excelu na aktuárske výpočty. In Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : 22.-24.6.2009 Virt. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009, s. 36-39.
  článok

  článok

 6. TAKÁČOVÁ, Jana. Elasticita a jej využitie v ekonómii : bakalárska práca. Škol. Andrea Toncsenková. Bratislava, 2009. 33 s.
  kniha

  kniha

 7. JUHÁSOVÁ, Ľubica. Spotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu : bakalárska práca. Škol. Andrea Toncsenková. Bratislava, 2009. 30 s.
  kniha

  kniha

 8. TONCSENKOVÁ, Andrea. Výpočet rezerv v životnom poistení metódou peňažných tokov. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : seminár. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009, s. 30.
  článok

  článok

 9. TONCSENKOVÁ, Andrea. Investičná politika životnej poisťovne. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 99 -106. VEGA 1/0597/09.
  článok

  článok

 10. TONCSENKOVÁ, Andrea - CICÁKOVÁ, Kristína. Poznámky k výhodám a nevýhodám metodických postupov pri výučbe matematiky. In Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : 26.6.-28.6.2008, Virt, rekreačné zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave Slovenská republika. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008, s. 22-24.
  článok

  článok