Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 203  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0016067^"
 1. KISSOVÁ, Jana - FOLTÍNOVÁ, Ľubica - DUBCOVÁ, Gabriela. Reporting udržateľného správania podnikov v kontexte ESG. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 2, s. 73-83 online. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  článok

  článok

 2. BORÁROS, Lilla Florentina. Zhodnotenie udržateľných aktivít a cieľov udržateľného rozvoja vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2021. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. SEGEČOVÁ, Kristína. Motivačné nástroje a opatrenia na podporu stabilizácie zamestnancov v podnikoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2021. 88 s.
  kniha

  kniha

 4. GAŠPAROVIČOVÁ, Kristína. Analýza spotrebiteľského správania z hľadiska zodpovednej a udržateľnej spotreby : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. HÁJOVSKÝ, Adam. Možnosti ochrany spotrebiteľov v rámci spotrebiteľskej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. PÉTEROVÁ, Zuzana. Kľúčové determinanty pre stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. KUŠNIERIKOVÁ, Zuzana. Úroveň koncentrácie podnikov vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Ochrana spotrebiteľa : vysokoškolská učebnica. Recenzentky: Mária Dzurová, Daniela Hupková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 159 s. [13,17 AH]. KEGA 002EU-4/2019, VEGA 1/0836/21. ISBN 978-80-225-4903-5.
 9. GRANČIČOVÁ, Katarína - KISSOVÁ, Jana. Úroveň systémov stabilizácie ľudského kapitálu v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 3, s. 11-22 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. Gabriela Dubcová et al. ; editorial and Compilation Work: Jana Kissová. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2021. 84 s. [6,68 AH]. VEGA 1/0836/21. ISBN 978-80-280-0003-5.