Výsledky vyhľadávania

 1. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Current Measures and Challenges to Strengthen Consumer Protection. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Vývojové tendencie a aspekty úspešnosti zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov na základe vybraných ukazovateľov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 114-124 online. VEGA 1/0569/18 (50%), KEGA 025EU-4/2018 (50%).
  článok

  článok

 3. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Vývoj a zhodnotenie koncentrácie vo vybranej oblasti sieťového odvetvia. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 282-291 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 4. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Current Measures To Maintain the Stability of Workers in Slovak Companies. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 5. KISSOVÁ, Jana - DEÁKOVÁ, Stanislava. Vybrané aspekty spotrebiteľského vzdelávania v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 272-281 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. Basic Attributes of EU's Coronavirus Recovery Fund. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 151-162 online. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0309/18 (50%).
  článok

  článok

 7. KISSOVÁ, Jana. Alternatívne prístupy zodpovedného správania v rámci udržateľnosti. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 62-71 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. KLEINOVÁ, Kristína. Motivačné nástroje a opatrenia na podporu stabilizácie zamestnancov v podnikoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. BARABÁŠOVÁ, Lenka. Zhodnotenie filantropických aktivít v rámci podnikov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. KRAJČOVIECHOVÁ, Monika. Úroveň koncentrácie podnikov vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha