Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PČOLINSKÁ, Lenka. Novodobý problém spoločnosti – dlhodobá nezamestnanosť. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 23-32 online.
  článok

  článok

 3. STOLÁROVÁ, Natália. Podpora predaja a jej využitie v podniku Mirror : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PAVOLOVÁ, Zdenka. Riadenie zákazníckych reklamácií za účelom zlepšenia spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 89 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MIKITOVÁ, Lenka. Efektívnosť komunikačných aktivít v neziskovom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HRAŠKOVÁ, Mária. Aplikácia plánovaného experimentu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. PČOLINSKÁ, Lenka. Výhody a nevýhody pracovného pomeru na dobu určitú ako formy flexibility práce v oblasti vzdelávania. In Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. 3. 2014, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. ISBN 978-80-557-0696-2, s. 1-11 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. LAJOŠ, Branislav. Efektívne prezentovanie informácií pomocou grafov v spravodajstve podniku. In Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3854-1, s. 33-40 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer [elektronický zdroj]. Recenzenti: Beáta Gavurová, Andrzej Pacana. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [151 s.]. VEGA 1/0328/13. ISBN 978-80-225-3854-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PČOLINSKÁ, Lenka. Návrh implementácie predmetu "Sociálne podnikanie " do vyučovacieho procesu. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Medzinárodný vedecký workshop. Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica]. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0623-8, s. [1-7] CD-ROM. I-13-113-00.
  článok

  článok