Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 125  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0016144^"
 1. PČOLINSKÁ, Lenka. Prehľad a analýza sociálnych podnikov na Slovensku na základe vybraných charakteristík. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2022. ISSN 1335-7182, 2022, roč. 23, č. 1, s. 38-50.
  článok

  článok

 2. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s. [10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PČOLINSKÁ, Lenka. Novodobý problém spoločnosti – dlhodobá nezamestnanosť. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 23-32 online.
  článok

  článok

 4. PČOLINSKÁ, Lenka. Výhody a nevýhody pracovného pomeru na dobu určitú ako formy flexibility práce v oblasti vzdelávania. In Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. 3. 2014, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. ISBN 978-80-557-0696-2, s. 1-11 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. STOLÁROVÁ, Natália. Podpora predaja a jej využitie v podniku Mirror : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PAVOLOVÁ, Zdenka. Riadenie zákazníckych reklamácií za účelom zlepšenia spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 89 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MIKITOVÁ, Lenka. Efektívnosť komunikačných aktivít v neziskovom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HRAŠKOVÁ, Mária. Aplikácia plánovaného experimentu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2014. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer. Recenzenti: Beáta Gavurová, Andrzej Pacana. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [151 s.]. VEGA 1/0328/13. ISBN 978-80-225-3854-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. LAJOŠ, Branislav. Efektívne prezentovanie informácií pomocou grafov v spravodajstve podniku. In Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3854-1, s. 33-40 CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.