Výsledky vyhľadávania

 1. HARBULOVÁ, Lucia. Dobrovoľné nástroje enviromentálnej politiky aplikované v hotelových zariadeniach : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Kováčiková. Bratislava, 2011. 101 s.
  kniha

  kniha

 2. MAGDOLENOVÁ, Diana. Interkultúrne rozdiely v komunikácii a ich vplyv na cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 85 s.
  kniha

  kniha

 3. PEKÁROVÁ, Dominika. Vplyv hospodárskej krízy na podnikanie Cestovných kancelárií a Cestovných agentúr na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. LACOVÁ, Ľubica. Aktivizácia cestovného ruchu v Gemerskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. RYBÁRIKOVÁ, Elena. Potenciál ponuky cestovného ruchu v regióne Liptov pre segment mladých ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Hodnotenie ponuky Slovenska ako turistickej destinácie. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 22-28.
  článok

  článok

 7. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Vykazovanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a turistický satelitný účet. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 78-82.
  článok

  článok

 8. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Aktivizácia zahraničného príjazdového cestovného ruchu v Slovenskej republike : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Novacká. Bratislava, 2010. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na Slovensku a vo vybraných krajinách : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu č. 67/09. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 43 s. ISBN 978-80-225-3140-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Regionálny turistický satelitný účet v Rakúsku. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 50-55.
  článok

  článok