Výsledky vyhľadávania

 1. HARBULOVÁ, Lucia. Dobrovoľné nástroje enviromentálnej politiky aplikované v hotelových zariadeniach : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Kováčiková. Bratislava, 2011. 101 s.
  kniha

  kniha

 2. PEKÁROVÁ, Dominika. Vplyv hospodárskej krízy na podnikanie Cestovných kancelárií a Cestovných agentúr na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. MAGDOLENOVÁ, Diana. Interkultúrne rozdiely v komunikácii a ich vplyv na cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 85 s.
  kniha

  kniha

 4. LACOVÁ, Ľubica. Aktivizácia cestovného ruchu v Gemerskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. RYBÁRIKOVÁ, Elena. Potenciál ponuky cestovného ruchu v regióne Liptov pre segment mladých ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Hodnotenie ponuky Slovenska ako turistickej destinácie. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 22-28.
  článok

  článok

 7. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Economic impacts of tourism sector on the economy of Switzerland. In New economic challenges : 2nd international PhD students conference [proceedings]. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5111-9, s. 141-146.
  článok

  článok

 8. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike pre vybrané segmenty klientely : záverečná správa výskumnej úlohy inštitucionálneho grantu 42/08 : doba riešenia 2008 - 2010. Bratislava, 2010. 34 s. inštitucionálny grant 42/08. ISBN [nemá].
 9. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Aktivizácia zahraničného príjazdového cestovného ruchu v Slovenskej republike : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Novacká. Bratislava, 2010. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na Slovensku a vo vybraných krajinách : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu č. 67/09. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 43 s. ISBN 978-80-225-3140-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]