Výsledky vyhľadávania

 1. TURISOVÁ, Renáta - STAŠKO, Martin. Vplyv vybraných faktorov na finančnú štruktúru podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 34-41 online.
  článok

  článok

 2. TURISOVÁ, Renáta - BLAŠČÁK, Pavel. Variabilita verzus spôsobilosť pri zlepšovaní kvality procesov v praxi. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 97-106. APVV-15-0351.
  článok

  článok

 3. TURISOVÁ, Renáta - TKÁČ, Michal. Kvalita verzus environment z pohľadu nákladov v procese tvorby plošných spojov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 9-17. APVV-15-0351.
  článok

  článok

 4. PAČAIOVÁ, Hana et al. Measuring the qualitative factors on copper wire surface. In Measurement : Journal of the International Measurement Confederation. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-412X, 2017, vol. 109, pp. 359-365.
  článok

  článok

 5. TURISOVÁ, Renáta - ZÁVADSKÝ, Cyril. Aplikáca Six Sigma v odpadovom hospodárstve. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 139-142 CD-ROM. APVV-15-0351.
  článok

  článok

 6. TURISOVÁ, Renáta - HUDÁK, Matej. Monitoring (skrytých) nákladov na kvalitu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 143-146 CD-ROM. VEGA 1/0904/16.
  článok

  článok

 7. TKÁČ, Michal - TURISOVÁ, Renáta - WEISS, Gabriel. The Environmental FMEA in antifragile systems. In Sustainable process integration laboratory [SPIL] scientific conference. energy, water, emission, & waste in industry and cities. Sustainable process integration laboratory scientific conference : energy, water, emission, & waste in industry and cities : [proceedings] : 6. - 7. december 2017, Brno, Czech republic. - [s.n.] : [Brno], 2017, p. [1]. APVV-15-0351.
  článok

  článok

 8. TURISOVÁ, Renáta. Predchádzanie vzniku chýb pri zbezpečovaní kvality produktov a procesov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 15-26.
  článok

  článok

 9. TURISOVÁ, Renáta - PACHTA, Miloš. Subjektívne hodnotenie rizík kvality produkcie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 18-30. KEGA 049TUKE-4/2014.
  článok

  článok

 10. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TURISOVÁ, Renáta. Analýza rizikových faktorov podniku s využitím balanced scorecard. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 2, s. 18-24.
  článok

  článok