Výsledky vyhľadávania

 1. PAVOLOVÁ, Henrieta et al. The Circular Model in Disposal with Municipal Waste. A Case Study of Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health. - Basel : Published by MDPI. ISSN 1660-4601, 2020, vol. 17, no. 6, pp. 1-15 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. OLÁH, Judit et al. Quality of Life Regional Differences: Case of Self-Governing Regions of Slovakia. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. [1-13] online. KEGA 026 EU-4/2018, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. The Influence of Firm-Specific Factors on Firms´Performance. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studies. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2020, vol. 21, no. 2, pp. 115-128 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. BAKALÁR, Tomáš et al. Characterization of Fe(III) Adsorption onto Zeolite and Bentonite. In International Journal of Environmental Research and Public Health. - Basel : Published by MDPI. ISSN 1660-4601, 2020, vol. 17, no. 16, pp. 1-13 online. [KEGA] 001UVLF-4/2020, [VEGA] 1/0472/18, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 5. KLIMEK, Miroslav. Rozhodovanie o investičnom prístupe v akciovom portfóliu pre vybraný profil investora : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2020. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Digital Competences of Polish and Slovak Students—Comparative Analysis in the Light of Empirical Research. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 18, pp. [1-11] online. KEGA 026EU4/2018, KEGA 032EU-4/2020, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 7. LACKO, Roman et al. Evaluation and Development of Environmental and Health Efficiency: Case of V4 Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1040-1056 online.
  článok

  článok

 8. Podnikové financie vo vede a praxi 2020. Eduard Hyránek et al. ; zostavovateľ/Editor: Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 146 s. [7,5 AH]. VEGA 1/0462/19, VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0007/19, VEGA 1/0309/18, KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0569/18. ISBN 978-80-225-4785-7.
 9. GOLDAU, Hartmunt - MARKOVIČ, Peter - NOVYSEDLÁK, Martin. Die Preisentwicklung bei Bestandsimmobilien und mögliche Einflüsse auf die finanzielle Nachhaltigkeit von KMUs. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 20-46 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 10. ĎURINOVÁ, Ivona. Významné zmeny v oblasti zdaňovania príjmov v SR. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 12-19 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok