Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - ROZKOŠOVÁ, Anna - HAJDUOVÁ, Zuzana. The Last 5 Years in e-Government Services Trust, Acceptation and Implementation. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 325-330 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok


 2. HORVÁTHOVÁ, Miroslava - HAJDUOVÁ, Zuzana. Porovnanie finančných ukazovateľov spoločností Slovak Telekom,a.s. a Orange Slovensko,a.s. za obdobie 2012 - 2017. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 20-27 online.
  článok

  článok


 3. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Determinants of Environmental Efficiency of the EU Countries Using Two-Step DEA Approach. In Sustainability. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 10, pp. [1-13] online.
  článok

  článok


 4. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - HURNÝ, František. Explaining the Efficiency of Anaesthesiology and Intensive Care Wards in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 166-172.
  článok

  článok


 5. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Zvýšenie efektivity procesu výberu a spracovania materiálu vo vybranej spoločnosti v súlade s koncepciou Industry 4.0 : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 6. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Quality Management and Improvement of Processes Effectiveness. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 117-142 [2,14 AH].
  článok

  článok


 7. ŠTOFOVÁ, Lenka et al. Ambient Intelligence for Increasing Innovation Performance of Enterprises. In Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018. - Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. ISBN 978-1-5386-7053-8, pp. 452-458. I-18-109-00.
  článok

  článok


 8. HAJDUOVÁ, Zuzana. [Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 2, s. 48 online. Recenzia na: Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis / Tkáč, M:. - Wambeek : EuroScientia, 2017. ISBN 978-90-822990-7-6.
  článok

  článok


 9. BORRELL, Carme et al. The Evolution of socioeconomic inequalities in mortality in nine metropolitan areas : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 39-46 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 10. PAČAIOVÁ, Hana et al. Measuring the qualitative factors on copper wire surface. In Measurement. - [s.l.] : Elsevier, 2017. ISSN 0263-2241, 2017, vol. 109, pp. 359-365.
  článok

  článok