Výsledky vyhľadávania

 1. Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl v kontexte PISA 2018, PISA 2015 a OECD : záverečná správa k projektu Mladých vedeckých pracovníkov (MVP) č. I-18-110-00 : začiatok projektu: 1.2.2018 ; ukončenie projektu: 31.12.2018. Recenzenti: Šárka Viliamová, Zuzana Hajduová. Košice, 2019. 24 s.
 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Design of Dedicated Automated Devices with CAD Support. - Registrovaný: Scopus. In MM (Modern Machinery) : Science Journal. - Prague : MM Publishing. ISSN 1805-0476, 2019, no. March, pp. 2795-2799 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 3. PAVOLOVÁ, Henrieta et al. Model of Sustainable Regional Development with Implementation of Brownfield Areas. - registrovaný: Web of Science, registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2019, vol. 6, no. 3, pp. 1088-1100 online.
  článok

  článok

 4. PACANA, Andrzej et al. The Selected Methods of Quality Management Used for the Evaluation of Label Printing. - registrovaný: Web of Science. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2019, vol. 98, no. 1, pp. 110-112.
  článok

  článok

 5. DANESHJO, Naqibullah et al. Specification of the Application of Vibrodiagnostics in Assessing the State of the Industrial Robot. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal : Reviewed International Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 68-78.
  článok

  článok

 6. DANESHJO, Naqibullah et al. Use of Modern Software Systems for Design and Realization of Prototype of Three-dimensional Model. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 346-353 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 7. MURA, Ladislav et al. Position of Employee Benefits in Remuneration Structure. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in business & economics : International Journal of Scholarly Papers. - Kaunas : Kaunas Faculty. ISSN 1648-4460, 47, vol. 18, no. 2, (2019.
  článok

  článok

 8. DANESHJO, Naqibullah et al. Computer Supported Design of Logistic Production Technology. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 18-27 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 9. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Quantification of Educational Process Parameters Using New Technologies. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 77-80. KEGA 026 EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Indexy kvality života. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 34-38 CD-ROM.
  článok

  článok