Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Quality Management and Improvement of Processes Effectiveness. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 117-142 [2,14 AH].
  článok

  článok


 2. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - HURNÝ, František. Explaining the Efficiency of Anaesthesiology and Intensive Care Wards in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Ukraine : LLC "СPС "Business Perspectives", 2018. ISSN 1727-7051, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 166-172.
  článok

  článok


 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Matematika 2 v príkladoch. Recenzenti: Mária Timková, Štefan Berežný. 1. vyd. Košice : TypoPress - Tlačiareň, 2017. 122 s. [6,1 AH]. ISBN 978-80-8129-077-0.

 4. HAJDUOVÁ, Zuzana - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Performance indicator in the countries of V4. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 92-98 online.
  článok

  článok


 5. BORRELL, Carme et al. Socioeconomic, health behaviours and lifestyle determinants of health and wellbeing : [work package profile]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 15-16 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 6. BORRELL, Carme et al. The Evolution of socioeconomic inequalities in mortality in nine metropolitan areas : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 39-46 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 7. KLIMEK, Miroslav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Gold price evolution in world markets. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal [elektronický zdroj]. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 2, s. 65-74 online.
  článok

  článok


 8. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília et al. Education, research and development in terms of strategy Europe 2020. Reviewed by: Radoslav Delina, Šárka Vilamová. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 178 s. [8 AH]. ISBN 978-3-00-055914-3.

 9. TKÁČ, Michal. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana. Tvorba multikriteriálneho indexu so zameraním na kvalitu života. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 52.
  článok

  článok