Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - HURNÝ, František. Explaining the Efficiency of Anaesthesiology and Intensive Care Wards in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 166-172.
  článok

  článok


 2. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Quality Management and Improvement of Processes Effectiveness. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 117-142 [2,14 AH].
  článok

  článok


 3. SANTANA, Paula et al. Atlas of population health in European union regions [elektronický zdroj]. Reviewers: Julia Doetsch, Scott Culp. 1st edition. Coimbra : Coimbra University Press, 2017. online 263 s. [13 AH]. Dostupné na : <https://doi.org/10.14195/978-989-26-1463-2> ISBN 978-989-26-1463-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Matematika 2 v príkladoch. Recenzenti: Mária Timková, Štefan Berežný. 1. vyd. Košice : TypoPress - Tlačiareň, 2017. 122 s. [6,1 AH]. ISBN 978-80-8129-077-0.

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília et al. Education, research and development in terms of strategy Europe 2020. Reviewed by: Radoslav Delina, Šárka Vilamová. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 178 s. [8 AH]. ISBN 978-3-00-055914-3.

 6. TKÁČ, Michal. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.

 7. HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁKOVÁ, Lucia - TKÁČ, Michal. Horizont 2020 : [report]. 1. vyd. Bratislava, 2017. [4 s.].

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana. Tvorba multikriteriálneho indexu so zameraním na kvalitu života. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 52.
  článok

  článok


 9. TKÁČOVÁ, Lenka. Zhodnotenie finančnej situácie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2017. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. FEDIČ, Vladislav. Vyhodnotenie ekonomických súvislostí vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2017. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha