Výsledky vyhľadávania

  1. KAČEŇÁK, Igor. Balenie tovaru. Bratislava : Sprint dva, 2011. 315 s. [15,64 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-32-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]
  2. Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zborník zostavila Paulína Krnáčová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 213 s. ISBN 978-80-225-3085-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. Education Quality Evaluation of Long-life Learning. International scientific conference. EQVALL - Education Quality Evaluation of Long-life Learning : proceedings from international scientific conference : 8th december 2008, Pezinok. Zost. Marta Karkalíková, Alica Lacková, Miriam Greksová. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 214 s. ISBN 978-80-8106-013-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita v celoživotnom vzdelávaní. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 131 s. [6,55 AH]. ISBN 978-80-225-2802-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. EQVALL - Education Quality Evaluation of Long-life Learning : terminological dictionary = terminologický slovník = terminologisches Wörterbuch = słovnik terminologii. Bratislava : [ŠEVT] ; Bratislava : ŠEVT, 2008. 136 s. ISBN 978-80-8106-014-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. KAČEŇÁK, Igor - DANDAR, Alexander - SEKRETÁR, Stanislav. Nowoczesne sposoby pakowania a ich wplyw na jakość i trwalość produktów. In Przemysl spozywczy. ISSN PL 0033-250X, č. 9, 2005 s. 20-25.
    článok

    článok