Výsledky vyhľadávania

 1. FABO, Erik. Rating a ratingový model banky : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Trunkvalter. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 2. PAŠTRNÁK, Jozef. Rating a ratingový model banky : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Trunkvalter. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. TÓTH, Adrián. Vplyv finančnej krízy na vybrané odvetvie : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Trunkvalter. Bratislava, 2011. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. PETRÍKOVÁ, Mária. Zmeny vo financovaní malých a stredných podnikov zo strany bánk počas finančnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Trunkvalter. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. TRUNKVALTER, Ľuboš. Analýza hodnotenia relevantnosti ratingového modelu banky : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 130 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. TRUNKVALTER, Ľuboš. Vplyv globálnej finančnej krízy na podnikateľskú sféru a komerčné banky v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-11.
  článok

  článok

 7. TRUNKVALTER, Ľuboš. Analýza konkrétneho projektu firmy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 8. TRUNKVALTER, Ľuboš. Main advantages and disadvantages of activity based costing. In Transcom 2009 : 8th European conference of young research and scientific workers, Žilina, June 22 - 24, 2009. - Žilina : University of Žilina, 2009. ISBN 978-80-554-0040-2, s. 153-157.
  článok

  článok

 9. TRUNKVALTER, Ľuboš. Modely správania sa oligopolných firiem. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-11].
  článok

  článok

 10. TRUNKVALTER, Ľuboš. Ratingové ohodnotenie podniku. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 117-124.
  článok

  článok