Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek. Differences in the Values of Financial Indicators Depending on the Reporting System. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 916-921 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef et al. Exploring the Quality of Pupils’ Financial Literacy. In Acta Educationis Generalis : [International Scientific Journal]. - Varšava : Sciendo. ISSN 2585-7444, 2020, vol. 10, no. 3, pp. 175-188 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 3. MEHEŠ, Marek - STAŠKO, Martin - MORAVEC, Ladislav. Ukazovatele hodnotenia úrovne nákladov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 122-131.
  článok

  článok

 4. KASELYOVÁ, Paulína et al. Position of Public Procurement in Supply Chain. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 281-287 online.
  článok

  článok

 5. MEHEŠ, Marek. Impact of Covid-19 Epidemic on the Slovak Economy. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 234.
  článok

  článok

 6. STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek - PALA, Tomáš. Aplikácia vybraných tradičných ukazovateľov v kontexte merania výkonnosti podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 184-192.
  článok

  článok

 7. TOKÁR, Kristián. Vývoj štruktúry HDP na území Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Meheš. Košice, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. NAŠČÁKOVÁ, Jana. Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Meheš. Košice, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. HAJNUSOVÁ, Dominika. Zhodnotenie finančnej výkonnosti vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Meheš. Košice, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. SKLÁR, Dávid. Zhodnotenie finančnej situácie podniku využitím vybraných prvkov finančnej analýzy : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Meheš. Košice, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha