Výsledky vyhľadávania

 1. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2017. online [138 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 30. GA/2016/9, KEGA 022EU-4/2016. ISBN 978-80-87570-36-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Ladislav Pasiar. 1. vydanie. Praha : Extrasystem, 2017. online [145 s., 7,25 AH]. Didaktika, pedagogika, sv. 32. IGS VŠE F1/31/2015, KEGA 022EU-4/2016. ISBN 978-80-87570-38-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference : [7.11.2016, Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Jana Kopásková. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2016. online [198 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 28. [F1/31/2015], [KEGA 022EU- 4/2016], [GA/2016/9]. ISBN 978-80-87570-33-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KRÁLOVÁ, Alena et al. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání : monografie. Recenzovali: Ondřej Asztalos, Pavel Cyrus. 1. vyd. Praha : Press21, 2014. 535 s. [26,39 AH]. ISBN 978-80-905181-5-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference KDEP VŠE v Praze. Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání: sborník z mezinárodní vědecké konference: Praha, 22. listopad 2010. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. 178 s. ISBN 978-80-245-1730-8.
 6. Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Mezinárodní vědecká konference. Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů : sborník z mezinárodní vědecké konference 2007 : Praha, 31.5.2007. Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2007. 112 s. ISBN 978-80-245-1198-6.
 7. ŠLOSÁR, Rudolf. Odborné, pedagogické a osobnostné spôsobilosti učiteľa ekonóma. In Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Mezinárodní vědecká konference. Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů : sborník z mezinárodní vědecké konference 2007. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1198-6, s. 82-87.
  článok

  článok

 8. NOVÁK, Jaromír. Riadenie vyučovacieho procesu v odborných ekonomických predmetoch. In Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Mezinárodní vědecká konference. Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů : sborník z mezinárodní vědecké konference 2007. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1198-6, s. 54-59.
  článok

  článok

 9. ŠÓŠ, Ivan - MAJERČÍKOVÁ, Eva. Kompetencie učiteľa v oblasti informačných technológií na Slovensku. In Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Mezinárodní vědecká konference. Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů : sborník z mezinárodní vědecké konference 2007. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1198-6, s. 88-95.
  článok

  článok