Výsledky vyhľadávania

 1. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. ISSN 1339-8288
  časopis

  časopis

 2. Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Marián Židó. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 119 s. ISBN 978-80-225-3928-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X
  časopis

  časopis

 4. 2013 ,č. 1-4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Gustáv Kasanický, Anna Neumanová. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. 128 s. ISBN 978-80-554-0501-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vybrané problémy znaleckej teórie a praxe v ekonomických znaleckých odboroch : zborník vedeckých statí : 6. Medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 20. 9. 2012. Redakčné a zostaviteľské práce: Andrea Čorejová, Ingrid Sieglová, Marián Židó. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. 135 s. ISBN 978-80-554-0576-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. 2011 ,č. 1. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2010 ,č. 1-4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2009 ,č. 1-4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2009. 4x ročne. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. Znalectvo : bulletin článkov z odboru stavebníctvo 1996-2008 : právne aspekty znaleckej činnosti a etika : reštitúcie a oceňovanie majetku : vecné bremeno a reálna deľba. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. 235 s. znalectvo. ISBN 978-80-8070-990-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]