Výsledky vyhľadávania

 1. SLOVÁKOVÁ, Viera. Vplyv zahraničného obchodu Európskej únie na konkurencieschopnosť Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie a po zavedení eura : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2012. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SILNÁ, Zuzana - SLOVÁKOVÁ, Viera. Poučila sa EÚ z neúspechu Lisabonskej stratégie? In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 387-394.
  článok

  článok

 3. KOSOVÁ, Ivana. Oficiálna rozvojová pomoc SR v kontexte Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Slováková. Bratislava, 2011. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. SKOKÁNEKOVÁ, Silvia. Rozvojová pomoc Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Slováková. Bratislava, 2011. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. WEISEROVÁ, Simona. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na vybrané rozvojové krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Slováková. Bratislava, 2011. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. SLOVÁKOVÁ, Viera. The democratic deficit of the EU. Recenzoval: Zuzana Silná. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [recenzovaný zborník] : 7. ročník : 12. dubna 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4, s. [1-10].
  článok

  článok

 7. SLOVÁKOVÁ, Viera. Efektívnosť spoločnej obchodnej politiky EÚ a jej ovplyvnenie globálnou finančnou krízou. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 460-465. VEGA 1/0839/08.
  článok

  článok

 8. SLOVÁKOVÁ, Viera. Kontroverzný vstup Turecka do EÚ - otázka "národnej značky". In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 480-485. VEGA 1/0839/08.
  článok

  článok

 9. SLOVÁKOVÁ, Viera. Vplyv zavedenia jednotnej meny euro na konkurencieschopnosť SR a spätné zhodnotenie miery pripravenosti slovenskej ekonomiky na zavedenie jednotnej meny euro. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 569-576. VEGA 1/0839/08.
  článok

  článok

 10. SILNÁ, Zuzana - SLOVÁKOVÁ, Viera. Vplyv spoločnej obchodnej politiky EÚ a jednotnej meny euro na konkurencieschopnosť SR. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 165-172. VEGA 1/0839/08.
  článok

  článok