Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Enterprise and economics : (case studies) [elektronický zdroj]. Recenzenti: Helena Majdúchová, Peter Fabian. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [161 s., 8 AH]. KEGA 030EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4333-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. JANEČEKOVÁ, Jana. Ohodnocovanie majetku podniku a analýza hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2012. 118 s.
  kniha

  kniha

 3. KOVAĽOVÁ, Martina. Transakcie s podnikmi a ich vplyv na hodnotu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. VACENDÁKOVÁ, Lenka. Ohodnocovanie majetku podniku a analýza hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2012. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. STRÍŽOVÁ, Zuzana. Transakcie s podnikmi a ich vplyv na hodnotu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2012. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. LOBOTKA, Martin. Metódy hodnotenia výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2012. 94 s.
  kniha

  kniha

 7. KRIŽAN, Martin - FABIAN, Peter. Potreba nehmotných zložiek majetku pri začatí podnikania. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 246-250.
  článok

  článok

 8. VASIĽOVSKÁ, Michaela. Metódy hodnotenia výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Fabian. Bratislava, 2012. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. FABIAN, Peter. Zrušenie spoločnosti a jej likvidácia - základné postupy. In Zodpovedná firma v praxi : mesačník. - Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2011. ISSN 1338-4791, august 2011, roč. 1, s. 16-18.
  článok

  článok

 10. FABIAN, Peter - KRIŽAN, Martin. Zverejňovanie údajov v rámci spoločensky zodpovedného správania sa firiem. In Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3259-4, s. 61-64. VEGA 1/0657/10.
  článok

  článok