Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁVADSKÝ, Ján - ŠATANOVÁ, Anna - HVIZDOVÁ, Eva, ml. Public relations management in the Internet environment. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 124-127.
  článok

  článok

 2. HVIZDOVÁ, Eva, ml. New challenges for sustainable tourism. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 242-248 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HVIZDOVÁ, Eva, ml. Academic promotion system and academic success indicators in Slovakia. In Leveraging success of young scholars in business discipline : research monograph. - Warsaw : CeDeWu.pl, 2014. ISBN 978-83-7556-116-6, pp. 53-74 [1,47 AH] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. HVIZDOVÁ, Eva, ml. - PAVLIKOVÁ, Marta. Research – related competences and other personal features of young scholars from Visegrad countries. In Leveraging success of young scholars in business discipline : research monograph. - Warsaw : CeDeWu.pl, 2014. ISBN 978-83-7556-116-6, pp. 91-108 [1,04 AH] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - HVIZDOVÁ, Eva, ml. Marketingové aktivity orientované na segment seniorov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 78-87. VEGA 1/0612/12.
  článok

  článok

 6. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. [Informačné systémy marketingu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 148-150. Recenzia na: Informačné systémy marketingu : praktikum / Andrej Miklošík, Eva Hvizdová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3478-9.
  článok

  článok

 7. KITA, Peter. Lokalizácia novej maloobchodnej jednotky vo vybranej obytnej štvrti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hvizdová ml. Bratislava, 2014. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. FERENCOVÁ, Romana. Znalostný manažment - vývojové tendencie : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hvizdová ml. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. BOŽIKOVÁ, Lenka. Marketing biokozmetiky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hvizdová ml. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. LAIFEROVÁ, Denisa. Podniková kultúta - teória a prax : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hvizdová ml. Bratislava, 2014. 71 s.
  kniha

  kniha