Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTOVÁ, Jitka - SIMOVÁ, Jozefína - VÁVROVÁ, Jitka. Online communication about accommodation facilities during the collection of customer feedback. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 3, s. 1-15.
  článok

  článok

 2. SIMOVÁ, Jozefína. Faktory vypovídající o chování klientů cestovního ruchu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 3, s. 14-16.
  článok

  článok

 3. SIMOVÁ, Jozefína. Koncepce a atributy hodnoty zákazníka v oblasti služeb. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2007. ISSN 1211-5622, 2007, roč. 17, č. 3, s. 4-6.
  článok

  článok

 4. SIMOVÁ, Jozefína. Způsob diferencovaného řízení vztahů se zákazníky podle jejich hodnoty pro podniky v sektoru služeb. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 2, s. 118-127.
  článok

  článok