Výsledky vyhľadávania

 1. KOSŤOVOVÁ, Mária. Brexit effect a participácia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. HRČKOVÁ, Michaela. Vplyv ekonomického rastu na výdavky samospráv : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 3. IVANČÍK, Daniel. Umelá inteligencia vo verejnej správe - možnosti aplikácie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. BENCA, Adrián. Efektívnosť procesov v štátnej správe: Evidencia motorových vozidiel : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. FICOVÁ, Daniela. Aplikácia konceptu inteligentných miest v mestách SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. ČERNĚNKO, Tomáš. Výdavky slovenských miestnych samospráv - porovnanie na okresnej úrovni. In KOVÁŘ, Daniel. Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-068-1, s. 111-117. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 7. ČERNĚNKO, Tomáš. Konkurencieschopné platy v miestnej štátnej správe. Regionálny kompenzačný príplatok. In 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2020. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-210-9610-3, s. 222-229 online. VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 8. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. The Rise of Anti-System Movement in Lagging Regions – Case of Slovakia. In 7th Central European Conference on Regional Science. Conference. Conference Proceedings of the 7th Central European Conference on Regional Science (CERS) : Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation. - Pécs : European Regional Science Association, 2020. ISBN 978-615-5949-07-4, pp. 34-45. VEGA V-19-147-00.
  článok

  článok

 9. ČERNĚNKO, Tomáš - RAFAJ, Oliver. The Impact of Administrative Fragmentation on Providing Public Services in Functioning Urban Regions - A Case Study of Slovakia. In Public Administration 2020. International Scientific Conference. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020“ : Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 978-80-7560-338-8, pp. 19-29. APVV-14-0512, VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 10. ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - JACKO, Tomáš. Efektívnosť v miestnej samospráve. Recenzenti: Martina Halásková, Viera Papcunová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 65 s. [4,005 AH]. VEGA 1/0705/18. ISBN 978-80-225-4789-5.
  kniha

  kniha