Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNĚNKO, Tomáš - PECIAR, Vladimír. Administrative Fragmentation and Productivity of Firms. Case Study: Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239, s. 66-75 online.
  článok

  článok

 2. DOBA, Michal. Efektívnosť a transparentnosť miest a obcí v SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 3. BORSÍK, Martin. Úloha starostu/primátora v obci/meste : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. GONDA, Martin. Obecné zastupiteľstvo. Očakávania a skutočnosť. : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. Priestorová koncentrácia anti-systémovej strany v regiónoch Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 781-785 online.
  článok

  článok

 6. BAČOVÁ, Patrícia. Poznatky behaviorálnych vied a navrhovanie účinnejších regulačných opatrení vo verejnej správe : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. MIŠURDOVÁ, Elena. Kvalita života v mestách SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 8. BELEJ, Ondrej. Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo verejnej politike: Sústredený výkon správy obcí SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. ČERNĚNKO, Tomáš - PECIAR, Vladimír. Effectiveness of Administrative Services in Czech Republic. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 36-43 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 10. ČERNĚNKO, Tomáš. Municipality Type Based Effectiveness of Administrative Services in Czech Republic. In Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-030-8, s. 16-23. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok