Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBALA, Jozef. Výzva pre slovenské metropoly : analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc : komentár 2018/16 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava, 2018. online 7 s. [10,5 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. BAČOVÁ, Patrícia. Poznatky behaviorálnych vied a navrhovanie účinnejších regulačných opatrení vo verejnej správe : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 3. BELEJ, Ondrej. Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo verejnej politike: Sústredený výkon správy obcí SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 4. MIŠURDOVÁ, Elena. Kvalita života v mestách SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 5. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. The Impact of Public Research Funding on Scientific Production – the Case Study of Individuals in Slovakia. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512, I-18-101-00.
  článok

  článok


 6. PUŠKÁROVÁ, Paula. On Spatial Knowledge and Human Capital Spillovers Across EU Regions: Does Closeness Truly Matter? In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok


 7. RAFAJ, Oliver. The Economic Growth of Slovak Urban Regions. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 8. REHÁK, Štefan. Do People in Petržalka Value Green Areas? A Hedonic Model of Apartment Prices. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0886/16, APVV-14-0512.
  článok

  článok


 9. ŠPUREK, Miroslav - REHÁK, Štefan. Knowledge Spillovers From Universities: The Applicability of Knowledge Production Function. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-9] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 10. Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science [elektronický zdroj]. Editor: Tomáš Černěnko ; reviewers: Mikuláš Černota, Natália Zagoršeková ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. CD-ROM [150 s.] [7,50 AH]. ISBN 978-80-225-4540-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha