Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 212  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0018002^"
 1. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBĚNKOVÁ, Dana. A Rose by Another Name Would Smell the Same: Hidden Potential of Antisystem Parties in Slovakia? In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 455-462 online. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 2. RAFAJ, Oliver - REHÁK, Štefan - ČERNĚNKO, Tomáš. Smart Cities – Overview of Citizen Participation Across Application Domains. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 1-10 online. APVV-19-0263.
  článok

  článok

 3. BELIČKOVÁ, Kornélia. Trendy v zostavovaní rozpočtov subjektov verejnej správy v súčasnom období. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 5-10. VEGA 1/0239/19, APVV-19-0108.
  článok

  článok

 4. ČERNĚNKO, Tomáš. Úspešnosť žien vo voľbách do obecných zastupiteľstiev v roku 2018. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 20-25. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 5. KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Rodové mzdové rozdiely medzi vysokoškolskými absolventami. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 35-46. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 6. KUBĚNKOVÁ, Dana. Rodovo podmienené dezinformácie ako odstrašujúci príklad pre politickú participáciu žien. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 47-53. I-22-112-00, APVV-19-0108.
  článok

  článok

 7. NEUBAUEROVÁ, Erika. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie - základné východiská pre ich uplatňovanie v praxi. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 54-62. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 8. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Prínos manažmentu verejných financií k zabezpečovaniu rodovej rovnosti: skúsenosti vybraných krajín. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 63-74. APVV-20-0338, KEGA K-21-044-00.
  článok

  článok

 9. SKÝPALOVÁ, Jana. Legislatívne prostredie rodovej rovnosti vo verejnom sektore na Slovensku. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 75-79. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 10. SKÝPALOVÁ, Miroslava. Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti E-commerce. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 80-87. VEGA 1/0239/19, APVV-19-0108.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.