Výsledky vyhľadávania

 1. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Auditing. Doktorandský seminár. Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava, 26.3.2018. Redakcia zborníka: Ladislav Kareš ; recenzenti: Katarína Máziková, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 62 s. [3,49 AH]. ISBN 978-80-225-4493-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. LÍŠKOVÁ, Lucia. Reálna hodnota ako oceňovacia veličina v národnej právnej úprave účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 5. LUKÁŠOVÁ, Kristína. Oceňovanie vo vzťahu k výsledku hospodárenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 6. MOSNÝ, Dušan. Vykazovanie finančných informácií vo výročnej správe v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. MIHÁLIK, Peter. Rezervy a ich význam pre podnikateľské subjekty : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Domaracká. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 8. MIKULÁŠ, Daniel. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 9. HROBKO, Denis. Komparácia právnych foriem podnikania v Slovenskej republike (s akcentom na formu združenia a obchodnej spoločnosti) : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Benko. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. ZVERBÍKOVÁ, Simona. Registrácia pre daň z pridanej hodnoty a jej dôsledky v účtovníctve podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Benko. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha