Výsledky vyhľadávania

 1. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 3. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. KUCEKOVÁ, Milada. Daňové a účtovné dôsledky medzinárodného zdaňovania v národnej legislatíve SR : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. SENEŠI, Norbert. Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Zborník zostavili: Anna Šlosárová, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 129 s. [9,37 AH]. VEGA 1/0122/14 (2014 - 2016). ISBN 978-80-225-4244-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. ČERMÁK, Roman. Využitie softéru IDEA pri odhaľovaní účtovných nezrovnalostí a bilančných podvodov : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2015. 65 s.
  kniha

  kniha


 8. KARASOVÁ, Katarína. Náklady v kontexte pravidiel IFRS pre SME, plných IFRS a US GAAP : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha


 9. MIKUDÍKOVÁ, Miroslava. Aplikácia IFRS 10 v konsolidovanej účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha


 10. SAMEKOVÁ, Veronika. Tendencie vývoja manažérskeho účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha