Výsledky vyhľadávania

 1. BEDLEKOVÁ, Lenka. Aplikácia etických princípov EK IFAC v činnosti účtovníka a audítora (accountants)v podmienkach právnej úpravy SR : diplomová práca. Školiteľ: Petra Krišková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 2. BEDNÁROVÁ, Ivana. Účtovanie v spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 3. BERDISOVÁ, Ivana. Vývoj v oblasti integrovaného vykazovania a správy o udržateľnosti : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 4. BILAČIČOVÁ, Michaela. Analýza a porovnanie produktov ponúkaných bankami pre vybraný segment trhu a ich vplyv na výnosnosť banky : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. BINDEROVÁ, Dušana. Prezentácia položiek súvahy v horizontálnej forme a vertikálnej forme : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 6. BLAŽEKOVÁ, Nikola. Účtovné a daňové aspekty dlhodobého hmotného majetku (aplikácia v konkrétnej účtovnej jednotke) : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 7. BOMBOVÁ, Lucia. Komparácia nákupnej a akvizičnej metódy pri podnikových kombináciách podľa IFRS 3 : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 8. BOŠKOVÁ, Terézia. Bilančné podvody v spoločnosti Enron : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 9. BUČKOVÁ, Michaela. Vnútorný kontrolný systém účtovnej jednotky a vplyv výsledkov jeho poznania na postupy štatutárneho audítora : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 10. BURGETOVÁ, Barbora. Postupy interného audítora v oblasti pohľadávok : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha