Výsledky vyhľadávania

 1. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. BEDLEKOVÁ, Lenka. Aplikácia etických princípov EK IFAC v činnosti účtovníka a audítora (accountants)v podmienkach právnej úpravy SR : diplomová práca. Školiteľ: Petra Krišková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 3. BEDNÁROVÁ, Ivana. Účtovanie v spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. BERDISOVÁ, Ivana. Vývoj v oblasti integrovaného vykazovania a správy o udržateľnosti : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 5. BILAČIČOVÁ, Michaela. Analýza a porovnanie produktov ponúkaných bankami pre vybraný segment trhu a ich vplyv na výnosnosť banky : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 6. BINDEROVÁ, Dušana. Prezentácia položiek súvahy v horizontálnej forme a vertikálnej forme : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 7. BLAŽEKOVÁ, Nikola. Účtovné a daňové aspekty dlhodobého hmotného majetku (aplikácia v konkrétnej účtovnej jednotke) : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 8. BOMBOVÁ, Lucia. Komparácia nákupnej a akvizičnej metódy pri podnikových kombináciách podľa IFRS 3 : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 9. BOŠKOVÁ, Terézia. Bilančné podvody v spoločnosti Enron : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 10. BUČKOVÁ, Michaela. Vnútorný kontrolný systém účtovnej jednotky a vplyv výsledkov jeho poznania na postupy štatutárneho audítora : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha