Výsledky vyhľadávania

 1. LOVCIOVÁ, Kornélia. Výročná správa ako zdroj informácií pre používateľov : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2019. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ORISKÓOVÁ, Denisa. Účtovníctvo ako relevantný informačný zdroj pre kvantifikáciu a vykazovanie majetkovej podstaty podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2019. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. VÁVROVÁ, Petra. Majetkové cenné papiere ako predmet účtovníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. TRPIŠOVSKÝ, Erik. Úloha odpisov v jednoduchom účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. HAUKOVÁ, Barbora. Úprava účtovníctva v Nemecku : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2018. 32 s.
  kniha

  kniha

 6. MAŠLONKOVÁ, Petronela. Význam dotácií a nenávratných finančných príspevkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 33 s.
  kniha

  kniha

 7. FICZA, Filip. Účtovný záznam : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. NOSKOVIČOVÁ, Simona. Výnosy v účtovníctve podnikateľov Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. CHROMEKOVÁ, Petra. Čiastkové základy dane a osobitný základ dane fyzickej osoby v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. ANTONYOVÁ, Gabriela. Výročná správa ako zdroj informácií pre finančnú analýzu v Slovenskej a Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Lovciová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha