Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže. Recenzenti: Stanislav Benčič, Tomáš Koniar. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2021. 96 s.
 2. REHÁK, Róbert. Aktuálny stav elektromobility v Slovenskej republike – postoj spotrebiteľov. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 94-109 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 3. MARASOVÁ, Daniela et al. Sustainable Quality of Conveyor Belts Using an Integrated Knowledge System to Support Decision-Making. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2021, vol. 26, no. 1, pp. 117-127 online. VEGA 1/0577/17, APVV-18-0248.
  článok

  článok

 4. ZWINGEROVÁ, Patrícia. Vývoj a perspektívy elektromobility : diplomová práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠARMÍR, Erik. Marketing vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTIBRANÁ, Lenka. Možnosti aplikovateľnosti vybraného startupu v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar - REHÁK, Róbert. Empirical Exploration of Customer Management Focus and Its Impact on Business Performance. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 7, s. 714-736 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 8. DRÁBIK, Peter et al. Rational Consumer in the Context of Environmental Protection. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1081-1104 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 9. ORGONÁŠ, Jozef - REHÁK, Róbert. Franchising - Paradigm of the Enterprise in the 21st Century. In Management Studies. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 2328-2185, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 110-115 online.
  článok

  článok

 10. REHÁK, Róbert. Postoj spotrebiteľov voči elektromobilom v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 54-62 online.
  článok

  článok