Výsledky vyhľadávania

 1. BARTÁNUSOVÁ, Milada. Analýza únikov spotrebných daní v Slovenskej republike. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISSN 1337-4990, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79-88. VEGA 1/0174/11, VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok

 2. HONTYOVÁ, Kajetána - BARTÁNUSOVÁ, Milada. Vybrané aspekty slovenského pracovného trhu. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2012. ISSN 1337-4990, 2012, roč. 6, č. 1, s. 13-21.
  článok

  článok

 3. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0663/09 (interné číslo VEGA 262) : doba riešenia 01/2009 - 12/2011. Bratislava, 2011. nestr. 1/0663/09, VEGA 262.
 4. BARTÁNUSOVÁ, Milada. Výber makroekonomických ukazovateľov ovplyvňujúcich udržateľnosť stanovených maastrichstkých kritérií a konvergenčných kritérií v Slovenskej republike. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 12-18.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Marcel et al. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky : záverečná správa o výsledkoch riešenia projektu IGP 2315009 : doba riešenia: 2008 - 2010. Bratislava, 2010. [40] s.
 6. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky. Vedecký seminár. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava 20. december 2010 [elektronický zdroj]. Editor: Marcel Novák,. Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. CD-ROM. IGP PMVP 2315009. ISBN 978-80-225-3139-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. BARTÁNUSOVÁ, Milada - PETRISKOVÁ, Marta. Makroekonomické súvislosti konvergencie Českej republiky k eurozóne. In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9, [S. 1-11].
  článok

  článok

 8. PETRISKOVÁ, Marta. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky ČR k eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Milada Bartánusová. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. BARTÁNUSOVÁ, Milada. Teoretický pohľad na hospodársku a menovú úniu. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2874-0, s. 2-6.
  článok

  článok

 10. HONTYOVÁ, Kajetána - BARTÁNUSOVÁ, Milada. Globalizácia a jej vplyv na integračné procesy. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-11].
  článok

  článok