Výsledky vyhľadávania

 1. BROKEŠOVÁ, Zuzana - VACHÁLKOVÁ, Ingrid. Macroeconomic environment and insurance industry development: The case of Visegrad group countries. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2016. ISSN 1212-3951, 2016, roč. 19, č. 2, s. 63-72.
  článok

  článok

 2. VACHÁLKOVÁ, Ingrid - STANÍK, Roman. Demografické zmeny – výzva nielen pre poistný sektor. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 250-257 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. VACHÁLKOVÁ, Ingrid. Ratingové hodnotenie poisťovní. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 1, s. 20-24.
  článok

  článok

 4. LACA, Peter. Poistný ombudsman - zlepšenie ochrany práv klienta : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Vachálková. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha

 5. HOLETZOVA, Zuzana. Dopad najväčších prírodných katastrof v období 2000 - 2012 na poistný sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Vachálková. Bratislava, 2013. 34 s.
  kniha

  kniha

 6. VÁCZLAVOVÁ, Mária. Dynamika a trend vývoja technických rezerv v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Vachálková. Bratislava, 2013. 34 s.
  kniha

  kniha

 7. KRAJINČÁKOVÁ, Petra. Analýza najvýznamnejších indikátorov poistného trhu EU za obdobie 2005- 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Ingrid Vachálková. Bratislava, 2013. 31 s.
  kniha

  kniha

 8. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VACHÁLKOVÁ, Ingrid. Ciele komerčnej poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 79-94 [0,67 AH].
  článok

  článok

 10. VACHÁLKOVÁ, Ingrid. Ratingové hodnotenie poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 132-157 [1,16 AH].
  článok

  článok