Výsledky vyhľadávania

 1. ORGONÁŠ, Jozef - PAHOLKOVÁ, Barbora - DRÁBIK, Peter. Franchising Modern Form of Business for Small and Medium Sized Enterprises in the 21st Century. In Management Studies. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 2328-2185, 2020, vol. 8, no. 1, pp. 69-73 online. Slovak Franchising Association 2017-2018.
  článok

  článok

 2. ORGONÁŠ, Jozef. Microeconomic Aspects of Franchising. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 2, s. 150-159 online.
  článok

  článok

 3. ORGONÁŠ, Jozef - NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika - RAK, Pavol. Franchising : (A Theoretical Approach). Reviewers: Peter Drábik, Michal Hanák. 1st Edition. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2020. 156 s. [9,1 AH]. ISBN 978-80-88398-00-4.
 4. ORGONÁŠ, Jozef. Circular Economy – European Commission Approach. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 93-101 online.
  článok

  článok

 5. ORGONÁŠ, Jozef - REHÁK, Róbert. Franchising - Paradigm of the Enterprise in the 21st Century. In Management Studies. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 2328-2185, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 110-115 online.
  článok

  článok

 6. ČERŇAN, Lenka. Soundbranding - zvuková a hudobná identita značky : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2020. 117 s.
  kniha

  kniha

 7. FÜLÖPOVÁ, Viktória. Význam privátnych značiek vo vybranej maloobchodnej spoločnosti z aspektu marketingového minimalizmu : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. GERGELY, Matúš. Mobilné nákupné aplikácie - reálne prínosy a riziká pre obchodníka a pre spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. MURMAKOVÁ, Radka. Aplikácia online marketingu v podnikateľskom prostredí : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. SOBOTOVÁ, Martina. POP - nevyužitý potenciál komunikácie v mieste predaja : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha