Výsledky vyhľadávania

 1. DOBROVIČ, Ján et al. Application of the DEA Model in Tourism SMEs: An Empirical Study From Slovakia in the Context of Business Sustainability. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 13, pp. 1-19 online.
  článok

  článok

 2. ORGONÁŠ, Jozef. Marketingový minimalizmus – aspekt tvorby cirkulárnej ekonomiky. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 102-111 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 3. ORGONÁŠ, Jozef. Ekonomická udržateľnosť vo franchisingu : habilitačná prednáška : odbor: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 89 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4867-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. KOVÁČ, Dávid. Instantná gratifikácia a jej konzekvencie na správanie generácie mileniálov : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. MAJTANOVÁ, Gabriela. Marketingová komunikácia v sektore služieb : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. FOJTÍKOVÁ, Karolína. Employer branding - budovanie zamestnávateľskej značky konkrétnej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. HUSVÉTH, Juraj. Osobnosť ako významný nástroj v komunikačnom mixe : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. PŐTHE, Dominik. Internet - významný nástroj v modernom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. VARGOVIČ, Marek. Paradigma e-commerce do roku 2030 : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. SZALAI, Ádám. Simplifikácia nákupných procesov ako podmienka úspechu e-shopovej platformy : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2021. 37 s.
  kniha

  kniha