Výsledky vyhľadávania

 1. HUSVÉTH, Juraj. Marketingový minimalizmus u vybranej značky : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. BUZGOVIČOVÁ, Daša. Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. VAŠŠOVÁ, Metanet. Optimalizácia marketingového mixu vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. KRIŽANIOVÁ, Ester. Optimalizácia marketingového mixu (na báze marketingového minimalizmu) : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. NEMEC, Patrik. Retail manažment ako unikátna platforma ovplyvňujúca nákupné správanie spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. PŠENÁK, Patrik. Retail manažment ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie zákazníka s integráciou prvkov marketingového minimalizmu a orientáciou na zvýšenie predaja retailovej siete : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 7. HATALOVÁ, Mária. Marketingový minimalizmus a jeho vplyv na zvýšenie predaja v maloobchode : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. POLUCHOVÁ, Michaela. Využitie mediálnej komunikácie v súčasnej dobe : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. IVANOVICOVÁ, Soňa. Minimalizmus s aplikáciou na spoločnosť LIDL Slovenská republika v. o. s : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. SIVOŇ, Peter. Marketingová komunikácia vo franchisingovom reťazci Re/MAX Slovensko : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha