Výsledky vyhľadávania

 1. FABOVÁ, Zdenka. Peňažné prostriedky v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 6, s. 47-54. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/penazne-prostriedky-v-jednoduchom-uctovnictve.m-2002.htm>
  článok

  článok


 2. FABOVÁ, Zdenka. Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 3, s. 48-51. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/zmeny-v-postupoch-uctovania-v-jednoduchom-uctovnictve.m-1905.html>
  článok

  článok


 3. FABOVÁ, Zdenka. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 1, s. 33-38. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/1-2011/Uctovna-zavierka-v-jednoduchom-uctovnictve-za-rok-2010/>
  článok

  článok


 4. FABOVÁ, Zdenka. K rotácii audítorov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 1, s. 45-49. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/1-2011/K-rotacii-auditorov/>
  článok

  článok


 5. FABOVÁ, Zdenka. Finančný prenájom v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 5, s. 50-55. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/5-2011/Financny-prenajom-v-jednoduchom-uctovnictve/>
  článok

  článok


 6. FABOVÁ, Zdenka. Evidencie podľa zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 7-8, s. 23-33.
  článok

  článok


 7. FABOVÁ, Zdenka. Inventarizácia majetku a záväzkov v jednoduchom účtovníctve za rok 2011. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 12, s. 55-59. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/inventarizacia-majetku-a-zavazkov-v-jednoduchom-uctovnictve-za-rok-2011.m-1720.html>
  článok

  článok


 8. FABOVÁ, Zdenka. Novela zákona o audítoroch. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 398-404.
  článok

  článok


 9. FABOVÁ, Zdenka. Ako sa stať audítorom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1335-1583, 2010, č. 10, s. 118-128.
  článok

  článok


 10. FABOVÁ, Zdenka. Dve novely zákona o audítoroch v roku 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 6, s. 40-44. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/6-2010-1/Dve-novely-zakona-o-auditoroch-v-roku-2010/>
  článok

  článok