Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTURC, Boris - ČURLEJOVÁ, Libuša. Bariérové opcie vs. Klasické vanilla opcie. In FIN STAR NET 2011 : zborník recenzovaných príspevkov z II. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : 8.-10. februára 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-4-4, s. 1-8. Dostupné na : <www.finstar.sk>
  článok

  článok

 2. HOMOLOVÁ, Simona. Napredovanie Číny v rámci zoskupenia BRIC : bakalárska práca. Školiteľ: Libuša Čurlejová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. JANOUŠEK, Tomáš. Komparácia protikrízových opatrení FED a ECB : bakalárska práca. Školiteľ: Libuša Čurlejová. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠTURC, Boris - ČURLEJOVÁ, Libuša. Grécky problém eurozóny. In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0, s. [1-4].
  článok

  článok

 5. ČURLEJOVÁ, Libuša - ŠTURC, Boris. Podstata súčasnej ekonomickej krízy. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-4].
  článok

  článok

 6. ŠTURC, Boris - ČURLEJOVÁ, Libuša. Niektoré dôsledky nahradenia dolára eurom. In Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5, s. 261-262.
  článok

  článok

 7. ŠTURC, Boris - ČURLEJOVÁ, Libuša. Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií. In Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5, s. 263-266.
  článok

  článok

 8. ČURLEJOVÁ, Libuša - ŠTURC, Boris. K vybraným problémom finančnej krízy - príčiny finančnej krízy v USA. In Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.-28.5.2010 Brno. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5182-9, s. 126-129.
  článok

  článok

 9. ČURLEJOVÁ, Libuša. Analýza vybraných ekonomických indikátorov devízového kurzu EUR/USD. In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9, [S. 1-5].
  článok

  článok

 10. ŠTURC, Boris - ČURLEJOVÁ, Libuša. Súčasná ekonomická kríza a niektoré jej príčiny. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4, [S. 1-6].
  článok

  článok