Výsledky vyhľadávania

 1. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Innovation Policy of European Union and Slovak republic. In Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 32-37.
  článok

  článok

 2. FREIVOLTOVÁ, Adriana. Európska menová únia - vývoj a perspektíva : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. MIČOVÁ, Linda. Elektromobilita v politikách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. POLOVČÍKOVÁ, Andrea. Budovanie spoločného trhu Európskej únie - prekážky a obmedzenia : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. ORSZÁGHOVÁ, Scarlett. Ekonomický vývoj Srbska a podmienky jeho vstupu do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTEININGEROVÁ, Petra. Mobilita pracovných síl medzi Rakúskom a Slovenskom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Plán obnovy pre Európu – reakcia EÚ na krízu. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 239-246 online.
  článok

  článok

 8. BROCKOVÁ, Katarína et al. Report on Slovakia. Editors: Ľubica Harakaľová, Katarína Brocková. In CEE Countries in Europe: Towards Centre or Periphery : Country Reports on Croatia, Latvia and Slovakia. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-06-7, pp. 131-214 online.
  článok

  článok

 9. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Hodnotenie Slovenska v rámci inovačnej politiky Európskej únie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 133-140 online.
  článok

  článok

 10. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Európa 2020 a plnenie jej cieľov v krajinách V-4. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 3, s. 27-45 online.
  článok

  článok