Výsledky vyhľadávania

 1. MIŽIČKOVÁ, Ivana. Posudzovanie relevantného trhu pri koncentráciách spoločnosti z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 2, s. 2-6.
  článok

  článok

 2. HVIZDOVÁ, Eva. [Manažment ľudských zdrojov]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 15, s. 488-489. Recenzia na: Manažment ľudských zdrojov / Viera Čihovská, Mária Hasprová, Monika Matušovičová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3021-7.
  článok

  článok

 3. MIŽIČKOVÁ, Ivana. Vybrané aspekty využívania biopalív na Slovensku. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 2, s. 289-299.
  článok

  článok

 4. ČIHOVSKÁ, Viera - HASPROVÁ, Mária - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 226 s. [13,378 AH]. VEGA 1/025/08. ISBN 978-80-225-3021-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 5. MIŽIČKOVÁ, Ivana. Možnosti rozvoja marketingu ziskových a neziskových organizácií v dôsledku ich spolupráce - výsledky prieskumu. In Faktory a determinanty podnikateľského prostredia jednotného európskeho trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2717-0, s. 49-58.
  článok

  článok

 6. MIŽIČKOVÁ, Ivana. Fundraising ... vedeli ste ? In Efekt : časopis pre efektívne riadenie mimovládnej organizácie. - Bratislava : Slovenské neziskové servisné centrum, 2009. ISSN 1336-3344, 2009, roč. 7, č. 1, s. 15-16.
  článok

  článok

 7. KITA, Jaroslav et al. Marketing : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, dotlač 2009. 164 s. [6,997 AH]. ISBN 978-80-225-2564-0. [Počet ex. : 13, z toho voľných 12, prezenčne 1]
 8. KÖRTVÉLYESSY, Peter. Manažment ľudských zdrojov v neziskových organizáciách : bakalárska práca. Škol. Ivana Mižičková. Bratislava, 2009. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. KUDLÁČOVÁ, Katarína. Analýza produktu vo vybranej neziskovej organizácii : bakalárska práca. Škol. Ivana Mižičková. Bratislava, 2009. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. NAGYOVÁ, Tatiana. Marketingové plánovanie v neziskových organizáciách : bakalárska práca. Škol. Ivana Mižičková. Bratislava, 2009. 44 s.
  kniha

  kniha