Výsledky vyhľadávania

 1. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Dostupné na : http://www.ekonomie-management.cz
  časopis

  časopis

 2. Hradec Economic Days 2018 : Production Economics in the Context of Industry 4.0. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. Vol. 8 (1). 1st edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. online [592 s.]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Hradec Economic Days 2017. International scientific conference. Hradec Economic Days : double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference : january 31st and february 1st, 2017, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. Volume 7 (Issue 1). 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. online [991 s.]. ISBN 978-80-7435-664-3. ISSN 2464-6067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. CD-ROM [883 s.]. ISBN 978-80-7435-678-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Czech journal of tourism : [odborný vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta. 2x ročne. ISSN 1805-3580. Dostupné na : http://www.czechjournaloftourism.cz/
  časopis

  časopis

 6. MILKOVÁ, Eva. Teorie grafů a grafové algoritmy. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7435-267-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ŠTYRSKÝ, Jiří - ŠÍPEK, Jiří. Geografie udržitelného turismu světa v ekonomických, environmentálních a multikulturních souvislostech. 6. vyd. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7435-127-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Teória a prax verejnej politiky v SR. Medzinárodná vedecká konferencia. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník. Teória a prax verejnej politiky v SR : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 4. - 5. 10. 2010 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Hradec Králové : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2010. CD-ROM [478 s.]. VEGA 1/0465/08, 1/0690/08. ISBN 978-80-557-0088-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Medzinárodná vedecká konferencia. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia : Banská Bystrica 1. a 2.10.2009 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Hradec Králové : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2009. CD-ROM. VEGA 1046508. ISBN 978-80-8083-837-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Hradecké ekonomické dny 2009. Mezinárodní vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2009 : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník příspěvků z vědecké konference : Hradec Králové, 3. a 4. února 2009. Díl II. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2009. 367 s. ISBN 978-80-7041-227-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]