Výsledky vyhľadávania

 1. KLEPÁČ, Ján. Má zemný plyn miesto v budúcom energetickom mixe? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 2. KLEPÁČ, Ján. Security of natural gas supply in Central Europe, case study: Slovakia. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2010. ISSN 1337-5482, 2010, roč. 19, č. 1, s. 45-60.
  článok

  článok

 3. KLEPÁČ, Ján. How to enhance security of natural gas supply in Slovakia. The new gas infrastructure in Slovakia and Central Europe in the context of the new European energy policy. In International issues & Slovak foreign policy review. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2007. ISSN 1210-1583, 2007, vol. 16, no. 4, s. 8-22.
  článok

  článok