Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 3. GLAVATSKICH, Maria. Moderné tendencie v stratégii Ruskej federácie na medzinárodnom energetickom trhu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 77-85.
  článok

  článok

 4. GLAVATSKICH, Maria. Súčasný stav a dynamika rozvoja ekonomiky Ruskej federácie. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s 143-152. PMVP 2319205.
  článok

  článok

 5. GLAVATSKICH, Maria. Proces cenotvorby na ropnom trhu. In Příležitosti mladé generace v oblasti vědy, výzkumu a inovací : sborník. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. ISBN 978-80-7314-213-1, s. 33-38. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://czechuniversity.com/dokumenty/konference/2010/studentska_2010.pdf>
  článok

  článok

 6. GLAVATSKICH, Maria. Ruská federácia na svetovom trhu s vybranými energetickými surovinami : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Lipková. Bratislava, 2010. 217 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. GLAVATSKICH, Maria. Energetický dialóg Ruska a Európskej únie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2838-2, s. 104-111. Projekt 2319205. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/files/Zbornik_z_doktorandskej_konferencie_Virt_2009.pdf>
  článok

  článok

 8. GLAVATSKICH, Maria. Energetika ázijských krajín na príklade Číny a Indie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-0715, 2009, roč. 4, č. 1, s. 132-138. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0120810/A2009-1.pdf>
  článok

  článok

 9. GLAVATSKICH, Maria. Miesto a rola ropy na svetovom trhu energetických nosičov. In Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2823-8, s. 207-215.
  článok

  článok

 10. GLAVATSKICH, Maria. Rusko a WTO : spoločné dôvody "áno" alebo "nie". In Příležitosti mladé generace v oblasti vědy, výzkumu a inovací : sborník : III. mezinárodní vědecká studentská konference. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. ISBN 978-80-7314-172-1, s. 33-38.
  článok

  článok