Výsledky vyhľadávania

 1. BRNČÍKOVÁ, Kristína. Čínsko-pakistanské partnerstvo v novom miléniu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. BUČIČ, Patrik. Svetová produkcia a obchod s kávou : bakalárska práca. Školiteľ: Leonid Raneta. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. BEKEOVÁ, Kristína. Luxusný priemysel vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. BELEJOVÁ, Monika. Obchodné vzťahy medzi Čínou a africkými štátmi : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Zagoršeková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. ČERŇANSKÁ, Paula. Postavenie keiretsu v ekonomike Japonska a perspektívy ich budúceho vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. CSÓKA, Donna Carla. Postavenie obnoviteľných zdrojov energie v ekonomikách Nórska a Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Zagoršeková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. ANDRÁSYOVÁ, Diana. Výzvy a príležitosti kooperácie Číny s krajinami strednej a východnej Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Kajánek. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. HAVETTA, Andrej. Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora z pohľadu cieľov udržateľného rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jančovič. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. FREIVOLTOVÁ, Adriana. Európska menová únia - vývoj a perspektíva : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. GABLÍK, Oskar. Súčasné ekonomické problémy Japonska : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha