Výsledky vyhľadávania

 1. ANTOŠOVÁ, Simona. Podpora start-upov a malých a stredných podnikov v Európskej Únii : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 2. BIRČÁKOVÁ, Paulína. Stratégie adaptácie na zmenu klímy v podmienkach Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 3. BÎRTA, Sanda. Ekonomika Rumunska : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 4. ČAPUŠKOVÁ, Lívia. Faktory konkurencieschopnosti ekonomiky Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. FLANDEROVÁ, Alexandra. Komparatívne výhody v zahraničnom obchode vybranej krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. GAZDAG, Patrik. Ekonomické aspekty migrácie z krajín V4 do Spojeného kráľovstva : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Dudášová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. HLUCHOVÁ, Barbora. Ekonomika Juhoafrickej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Leonid Raneta. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. HORNÍKOVÁ, Anita. Bilaterálne zahraničnoobchodné vzťahy Slovenska a Rakúska od vzniku samostatnej Slovenskej republiky po súčasnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Ekonomika Maďarska : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 10. KOTULIAKOVÁ, Alexandra. Implementácia konceptu zelenej ekonomiky v Nórskom kráľovstve : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha