Výsledky vyhľadávania

 1. JEŠKOVÁ, Iveta. Politické riziko ako faktor investičného rozhodovania nadnárodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. KRÁLIKOVÁ, Alexandra. Zníženie nerovností z pohľadu cieľov udržateľného rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Szabó. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. NIŇAJOVÁ, Justína Sára. Svetová banka a jej úloha v boji proti chudobe : diplomová práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. BEKEOVÁ, Kristína. Luxusný priemysel vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠPÁNIKOVÁ, Miroslava. Hospodárska diplomacia Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. GAJDOVÁ, Kristína. Rozvojové krajiny a ich postavenie vo svetovom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. VALENTÉNYIOVÁ, Barbora. Postavenie pobaltských štátov vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 106 s.
  kniha

  kniha

 8. STRAKOVÁ, Eva. Vplyv rozvojových projektov na vysídlenie obyvateľov : diplomová práca. Školiteľ: Natália Zagoršeková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. TOLDYOVÁ, Lívia. Nové technológie a boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. MIKULÁKOVÁ, Petra. Inteligentné mestá a doprava - príklady z vybraných krajín Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 100 s.
  kniha

  kniha