Výsledky vyhľadávania

 1. JANÁL, Branislav. Zmena stavu populácie a jej vplyv na ekonomický rast v rozvojových štátoch : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. MACEÁŠOVÁ, Dominika. Zahraničná politika Francúzska v kontexte Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. TOLDYOVÁ, Lívia. Súčasné postavenie ekonomiky Švajčiarska : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Hlavová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 4. LENNEROVÁ, Lujza. Ekonomická integrácia migrantov na príklade Francúzska a Spojeného kráľovstva : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Janubová. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 5. MOJOVIĆ, Mario. Integrácia Srbska do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 6. KROČILOVÁ, Katarína. Migrácia v kontexte klimatických zmien : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 7. MURÍNOVÁ, Eva. Štruktúra pracovnej sily Nemecka a jej vplyv na ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 8. ZBOJOVÁ, Katarína. Nábožensky motivovaný terorizmus v Európe : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Dudášová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 9. ANTOŠOVÁ, Simona. Podpora start-upov a malých a stredných podnikov v Európskej Únii : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 10. BIRČÁKOVÁ, Paulína. Stratégie adaptácie na zmenu klímy v podmienkach Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha