Výsledky vyhľadávania

 1. ORBÁN, Evelyn. Porovnanie postavenia nových a autochtónnych menšín v slovenskej spoločnosti (ekonomické, sociálne a kultúrne aspekty) : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 2. KOTUĽAKOVÁ, Mária. Regionálne trendy v liberalizácii leteckej dopravy vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 3. MIŠUNOVÁ, Lucia. Medzinárodný obchod s vínom vo vybraných krajinách sveta : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2017. 106 s.
  kniha

  kniha


 4. TAKÁČ, Lukáš. Priame zahraničné investície ako faktor internacionalizácie taiwanských korporácií : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 5. OLEJÁROVÁ, Monika. Komparatívna analýza konkurencieschopnosti Slovenska a vybraných štátov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 6. PERNESCHOVÁ, Kristína. Ekonomický vývoj Singapuru po globálnej hospodárskej kríze : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 7. ODRÁŠKOVÁ, Mária. Prekliatie nerastnými zdrojmi – komparácia vybraných rozvojových krajín : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 8. PAČUTOVÁ, Jana. Politické režimy a ich vplyv na ťažbu nerastných surovín : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 9. PÁLFIOVÁ KALMÁROVÁ, Noémi. Energetická bezpečnosť a vzájomná spolupráca krajín V4 : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 10. VAŠICA, Michal. Energetická politika EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha