Výsledky vyhľadávania

 1. BEKEOVÁ, Kristína. Luxusný priemysel vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 2. ANDRÁSYOVÁ, Diana. Výzvy a príležitosti kooperácie Číny s krajinami strednej a východnej Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Kajánek. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. BELEJOVÁ, Monika. Obchodné vzťahy medzi Čínou a africkými štátmi : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Zagoršeková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. BUČIČ, Patrik. Svetová produkcia a obchod s kávou : bakalárska práca. Školiteľ: Leonid Raneta. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. BRNČÍKOVÁ, Kristína. Čínsko-pakistanské partnerstvo v novom miléniu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. CSÓKA, Donna Carla. Postavenie obnoviteľných zdrojov energie v ekonomikách Nórska a Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Zagoršeková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. CVACHO, Boris. Vplyv občianskej vojny v Sýrii na politickú debatu vo V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. ĎALOGOVÁ, Andrea. Vzťahy Ruska s Európskou úniou za vlády V. V. Putina : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. ČERŇANSKÁ, Paula. Postavenie keiretsu v ekonomike Japonska a perspektívy ich budúceho vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. DUDOVÁ, Kristína. Meniace sa postavenie Číny vo svetovom obchode v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha