Výsledky vyhľadávania

 1. DZIURA, Boris. Modrá ekonomika a jej vývojové trendy vo svete, v Európe a na Slovensku v 21. storočí : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2017. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BAGIOVÁ, Alexandra. Význam imigrácie pre ekonomiku USA : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. KOTRISOVÁ, Anna. Fenomén odlevu mozgov v podmienkach Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 93 s.
  kniha

  kniha


 4. ANTALOVÁ, Veronika. Vplyv mikropôžičiek na znižovanie úrovne chudoby v rozvojových krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha


 5. GAVENČIAK, Adam. Vývoj monetárnej politiky vo svetovom hospodárstve po globálnej hospodárskej kríze : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2016. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. KARELOVÁ, Klaudia. Úloha priamych zahraničných investícií v hospodárskom rozvoji štátov ASEAN : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2016. 99 s.
  kniha

  kniha


 7. MAGDOLENOVÁ, Ľudmila. Vývoj príjmovej a majetkovej nerovnosti v Európe v 20. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2016. 104 s.
  kniha

  kniha


 8. REPČÁKOVÁ, Ivana. Determinanty zahraničného obchodu novoindustrializovaných krajín druhej vlny : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2016. 97 s.
  kniha

  kniha


 9. VANČOVÁ, Zuzana. Determinanty zahraničného obchodu Dominikánskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Cséfalvayová. Bratislava, 2016. 62 s.
  kniha

  kniha


 10. BALČIRÁKOVÁ, Lucia. Postavenie Novej Kaledónie v medzinárodnom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha