Výsledky vyhľadávania

 1. BURIANKOVÁ, Tereza. Vybrané pravicové politické strany v Európskej únii - ich vznik a transformácia po migračnej kríze : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Zrak. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 2. BELANSKÁ, Alžbeta. Kríza v Jemene a jej vnútropolitické a medzinárodnopolitické súvislosti : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Čech. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. BRAT, Oliver. Grónsko, Faerské ostrovy a ich postoj k európskej integrácii : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. CSÖLLEIOVÁ, Kristína. Koncepcia vestfálskej suverenity v teórii medzinárodných vzťahov : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 5. CYPRICHOVÁ, Jessica. Vzájomné vzťahy Ruskej federácie s vybranou krajinou SNŠ : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. HERINGES, Walter. Komparácia zahraničnej politiky Rakúskej republiky a Maďarska v rokoch 2014-2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. HORŇÁKOVÁ, Katarína. Genocída v Rwande - Príčiny a dôsledky : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kurucz. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. HREŽIK, Dávid. Federalisti verzus Antifederalisti - Rozprava o podobe vlády v Spojených štátoch amerických : bakalárska práca. Školiteľ: Gilbert Futó. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. GOCMANOVÁ, Marcela. Genocída v Rwande a jej vplyv na postavenie žien v spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Krupová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. DŽUPINOVÁ, Barbora. Úloha diplomatických misií v medzinárodných organizáciách : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kurucz. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha